Hiện thực hóa các nghị quyết và kế hoạch hành động của chính quyền

T.P |

Sự phối hợp (sau nhiều lần cải cách, bổ sung, thay đổi) trong việc tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết hồ sơ giữa các sở, ban, ngành tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư đã có chiều hướng thuận lợi, phần nào đáp ứng được kỳ vọng và niềm tin của doanh nghiệp và người dân.

Nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân nói nhờ cơ chế mô hình trung tâm hành chính công mà họ không còn phải phân vân hay khó xử trước một “rừng” văn bản và phải “lội” qua nhiều cửa mà chưa biết đâu là cánh cửa cuối cùng cho một giấy phép, thủ tục. Con số thống kê hồ sơ được giải quyết đúng hạn luôn chiếm hơn 95% (số còn lại trễ hạn đều có lý do chính đáng), là minh chứng rõ nhất cho sự vận hành suôn sẻ của công cuộc cải cách hành chính, nhất là chuyển tư duy, thái độ từ quản lý sang phục vụ người dân và doanh nghiệp đã thực sự rõ nét. Theo Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư,  hiện số thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tiếp nhận, giải quyết tại trung tâm là 1.292 thủ tục, dự kiến trong thời gian tới sẽ tiếp tục phê duyệt danh mục TTHC được cắt giảm thời gian.

Không chỉ giải quyết TTHC tập trung, trong vòng 7 tháng qua, Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư đã triển khai nhiều chương trình hiệu quả. Đó là xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối doanh nghiệp theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; kết nối với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, định hướng gắn kết đến thị trường quốc tế... Cải cách TTHC đã đạt mục tiêu đề ra. Không có ý kiến phản ánh tiêu cực về thái độ phục vụ hay quá trình giải quyết các TTHC cho doanh nghiệp… Theo Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư, công cuộc hiện thực hóa các nghị quyết và kế hoạch hành động của chính quyền Quảng Nam vẫn đang tiếp diễn với nhịp độ khẩn trương. Đó là sẽ tiếp tục rà soát để rút ngắn thời gian thực hiện và đơn giản hóa TTHC. Phấn đấu giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức trong thời gian sớm nhất có thể.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, tăng cường công tác đăng ký kinh doanh qua mạng, phấn đấu nâng cao số lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh. Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn cụ thể và chỉ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ 1 lần trong suốt quá trình thực hiện TTHC. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn để doanh nghiệp tiếp cận và nắm bắt thông tin khi hội nhập quốc tế. Phối hợp với các cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài để giải quyết kịp thời, đúng luật và có lợi cho các doanh nghiệp của tỉnh khi sản xuất - kinh doanh ở nước ngoài. Tăng cường tổ chức các hoạt động đối thoại, gặp gỡ với các doanh nghiệp bằng nhiều hình thức như “Tiếp doanh nghiệp định kỳ”, “Cà phê doanh nhân”..., đồng thời kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền để UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định cơ chế chính sách hỗ trợ đào tạo lao động cho các chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Ngoài ra, sẽ phối hợp, nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, quy định hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường, quảng bá tiêu thụ sản phẩm.

T.P