Hiệp Đức cải cách tư pháp

N.T.K |

Những năm qua, công tác cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện Hiệp Đức đạt được những kết quả quan trọng. Công tác này đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tổ chức và công dân, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, phục vụ tích cực quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Sau khi Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Đức tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt cho cán bộ chủ chốt cấp huyện và cơ sở. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan tư pháp (Tòa án, Viện kiểm sát, Công an huyện và Chi cục Thi hành án) tổ chức quán triệt sâu, kỹ cho cán bộ, đảng viên, công chức trong ngành. Cùng với việc cụ thể hóa nội dung nghị quyết vào chương trình, kế hoạch công tác, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Đức đã chỉ đạo các cơ quan tư pháp xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện, định kỳ tổ chức giao ban để định hướng các hoạt động tư pháp; tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, tạo được sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng, nhận thức của đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã tập trung chỉ đạo tăng cường ổn định tổ chức, cải cách và củng cố các hoạt động hỗ trợ tư pháp như: công chứng, chứng thực, hộ tịch, tư vấn trợ giúp pháp lý... Trong khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật, đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan sai hay bỏ lọt tội phạm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Với quan điểm cải cách tư pháp lấy Tòa án làm trung tâm và xét xử là hoạt động trọng tâm, kết quả xét xử thể hiện kết quả cuối cùng của cả quá trình tố tụng, bằng nhiều biện pháp khác nhau, các cơ quan tư pháp đã tổ chức phối hợp một cách nhịp nhàng và đảm bảo đúng pháp luật. Công tác phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát và Tòa án trong chọn án điểm để điều tra, truy tố, xét xử lưu động luôn được chú trọng, góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Ngoài ra, Huyện ủy Hiệp Đức đã triển khai, quán triệt kịp thời Chỉ thị 15-CT/TW ngày 7.7.2007 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng; xây dựng quy chế phối hợp giữa các ban đảng và các cơ quan tư pháp. Nhờ đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ án nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm, các vụ án mà giữa các cơ quan tiến hành tố tụng chưa có sự thống nhất và những vụ án có ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, đảm bảo hoạt động của các cơ quan tư pháp trên địa bàn huyện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, tuân thủ quy định của pháp luật.

Cùng với việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh và việc thực hiện chủ trương rà soát cán bộ tư pháp cũng được chú trọng. Đến nay, số lượng, đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp ở Hiệp Đức cơ bản đáp ứng biên chế hoạt động. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ các cơ quan tư pháp đảm bảo được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổng số cán bộ làm công tác tư pháp của Hiệp Đức hiện nay là 44  người, trong đó 30 người có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học; 5 trình độ cao cấp chính trị, 14 trung cấp chính trị. Các cơ quan tư pháp đang tiếp tục từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chính trị, chuyên môn vững vàng, có đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp, tận tụy, công tâm trong thi hành nhiệm vụ.

Bên cạnh vấn đề nhân lực, trong những năm qua, việc đầu tư, trang bị phương tiện hoạt động ở các cơ quan tư pháp của huyện Hiệp Đức cũng được chú trọng; nhất là đầu tư xây dựng trụ sở làm việc các cơ quan: Tòa án, Viện Kiểm sát, Chi cục Thi hành án, Công an… từ nguồn ngân sách cấp trên. Nhờ đó, đến nay các cơ quan tư pháp đều có trụ sở làm việc khang trang, được trang bị tương đối đầy đủ thiết bị hiện đại phục vụ công tác chuyên môn.

Trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện Hiệp Đức tuy được giữ vững ổn định, nhưng tình hình vi phạm pháp luật, tội phạm có diễn biến phức tạp, tăng - giảm bất thường, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp với các loại tội phạm nguy hiểm như tội phạm chống người thi hành công vụ, tội phạm về ma túy, cướp giật tài sản… Càng đáng lo hơn khi đối tượng phạm tội trong lứa tuổi thanh thiếu niên có chiều hướng gia tăng. Do đó, công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm luôn được địa phương duy trì và nâng cao tinh thần cảnh giác; phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiên quyết đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Công tác tiếp dân, giải quyết các loại đơn thư khiếu nại tố cáo trên lĩnh vực tư pháp luôn được quan tâm thực hiện khá tốt, và nhờ làm tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án nên không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đối với các loại đơn phản ánh, kiến nghị của công dân, các cơ quan tư pháp kịp thời hướng dẫn, giải quyết dứt điểm, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, qua đó góp phần tăng thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý, điều hành của chính quyền.

N.T.K