Hỗ trợ 100% học phí cho cán bộ, công chức được cử đi đào tạo ở nước ngoài

NGUYÊN BẢO |

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 36/2013/QĐ/UBND quy định về chế độ trợ cấp đi học và công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách tỉnh.

Theo đó, từ tháng 1.2014, cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh nằm trong diện quy hoạch đào tạo sau đại học ở nước ngoài được Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời các đối tượng nêu trên phải theo học các ngành nghề thuộc khối khoa học quản lý, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn ở các trường nằm trong bảng xếp hạng 200 trường đại học hàng đầu thế giới do thời báo Times Higher Education công bố hằng năm và đào tạo tập trung toàn khóa ở nước ngoài sẽ được hưởng ưu đãi theo quy định này. Ngoài ra, người được cử đi học còn phải cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong một thời gian nhất định.

Mức hỗ trợ được quy định như sau: trường hợp phải tự túc toàn bộ kinh phí đi học thì được hỗ trợ 100% tiền học phí và các khoản chi phí bắt buộc phải nộp cho cơ sở đào tạo; được hỗ trợ tiền sinh hoạt phí hằng tháng theo quy định hiện hành của Nhà nước và 100% các khoản chi phí thủ tục xuất nhập cảnh, bảo hiểm y tế bắt buộc, tiền vé máy bay hoặc tàu xe từ Việt Nam đến nơi học tập và ngược lại. Đối với những người được các tổ chức, cá nhân tài trợ một phần chi phí, thì phần chi phí còn lại cũng được hỗ trợ như trên. Riêng đối với các trường hợp được tài trợ 100% học bổng thì được hỗ trợ 30% tiền sinh hoạt phí hằng tháng. Các đối tượng được cử đi đào tạo ở nước ngoài được phân công, bố trí công tác phù hợp...

NGUYÊN BẢO