Hoàn thành cài đặt phần mềm quản lý văn bản và điều hành qua trục liên thông quốc gia

CHÂU NỮ |

(QNO) - Đến nay, Sở Thông tin và truyền thông đã hoàn thành việc triển khai cài đặt phần mềm quản lý văn bản và điều hành đến 100% đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp xã và kết nối với Văn phòng Chính phủ qua trục liên thông quốc gia.

Các ngành, địa phương trong tỉnh đã thực hiện việc gửi nhận văn bản liên thông qua phần mềm Q-Offìce (có ứng dụng chữ ký điện tử) với hơn 4,7 triệu văn bản được trao đổi qua mạng giữa 247 đơn vị, trong đó gửi liên thông gần 40 nghìn văn bản và nhận về liên thông hơn 602 nghìn văn bản.

Đồng thời triển khai cài đặt phần mềm một cửa điện tử cho 18/18 huyện, thị xã, thành phố và 46 xã, phường thuộc TP.Tam Kỳ, TP.Hội An và thị xã Điện Bàn. Bên cạnh đó, tổ chức đào tạo, tập huấn phần mềm hành chính công cho hơn 600 cán bộ, công chức các xã, phường, thị trấn của 10 đơn vị gồm: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Phú Ninh, Thăng Bình, Duy Xuyên, Đại Lộc, Quế Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức.

Năm 2019, Quảng Nam đã thực hiện nhiều cải cách liên quan đến điều kiện kinh doanh như rà soát, cắt giảm các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh vận tải; cắt giảm các thành phần hồ sơ trong lĩnh vực văn hóa, du lịch; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung vào công tác cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, công khai - minh bạch các quy hoạch, kế hoạch trên cổng thông tin điện tử của các đơn vị, cơ quan của tỉnh...

TAGS