Hoàn thành sắp xếp các tổ chức hội quần chúng chậm nhất đến ngày 30.9

VINH ANH |

Sở Nội vụ vừa ban hành Công văn số 1535/SNV-TCBC về việc thực hiện sắp xếp các tổ chức hội quần chúng. Công văn nêu rõ, để triển khai thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021 theo chủ trương của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương và hội quan tâm, khẩn trương tiến hành sắp xếp các tổ chức hội quần chúng theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 3870/UBND-NC ngày 4.7.2019. Theo đó, thời gian hoàn thành việc sắp xếp các tổ chức hội quần chúng chậm nhất đến ngày 30.9.2019.

Được biết, theo Đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2021 được UBND tỉnh ban hành, Hội Bảo trợ người khuyết tật - quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo hợp nhất với Hội Người khuyết tật, lấy tên là Hội Bảo trợ và người khuyết tật; Hội Khuyến học hợp nhất với Hội Cựu giáo chức, lấy tên gọi Hội Khuyến học - cựu giáo chức; Hội Tù yêu nước hợp nhất với Hội Cựu Thanh niên xung phong, lấy tên Hội Tù yêu nước - cựu thanh niên xung phong. Đồng thời sáp nhập Hội Từ thiện vào Hội Chữ thập đỏ; Hội Châm cứu vào Hội Đông y.

TAGS