Hội An đầu tư hệ thống trả lời tự động kết quả xử lý hồ sơ

QUỐC HẢI |

TP.Hội An vừa đầu tư đưa vào sử dụng hệ thống tra cứu, trả lời tự động thông tin kết quả xử lý hồ sơ của công dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Dịch vụ tra cứu thông qua số điện thoại 05103.666.666 với chi phí gọi đến 200 đồng/phút, điện thoại di động gọi đến 1.800 đồng/phút.

Ngay từ năm 2008, Hội An đã gửi thông báo, giấy mời họp của UBND thành phố về các cơ quan, phòng ban, xã phường... bằng thư điện tử qua mạng nội bộ. Tháng 9.2009, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố cũng được đầu tư theo mô hình ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, lắp đặt màn hình cảm ứng hướng dẫn tra cứu thủ tục, quy trình giải quyết hồ sơ, các khoản thu phí, lệ phí, máy bốc số xếp hàng tự động, máy dò mã vạch và camera theo dõi, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ cùng các hoạt động liên quan. Hệ thống cũng cung cấp phiếu nhận hồ sơ có mã vạch và thông báo các thông tin về kết quả giải quyết hồ sơ qua dịch vụ tin nhắn SMS và điện thoại đến người dùng.

QUỐC HẢI