Hội An đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính

HOÀNG LIÊN |

(QNO) - Giai đoạn 2014-2016, TP.Hội An tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính trên địa bàn. Theo đó, thành phố sẽ đầu tư kinh phí gần 600 triệu đồng xây dựng phần mềm quản lý văn bản, hệ thống trả lời thông tin hồ sơ "1 cửa" tự động, hosting phần mềm "1 cửa" và phần mềm quản lý văn bản.

Đồng thời để đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin, thay thế sử dụng các dịch vụ thư điện tử miễn phí như yahoo, gmail, Hội An còn chú trọng xây dựng hệ thống mail thành phố với địa chỉ …@hoian.gov.vn. Cùng với đó, trang thông tin điện tử thành phố (hoian.gov.vn) sẽ được nâng cấp thành cổng thông tin điện tử nhằm chuyển tải chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; chuyển tải kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tích hợp hệ thống website của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn…

Mục tiêu của Hội An là phấn đấu đầu tư máy tính cho 90% cán bộ, công chức; đảm bảo 95% các phòng ban và cán bộ công chức sử dụng thư điện tử trong hệ thống thư điện tử thành phố; 100% cơ quan sử dụng phần mềm quản lý văn bản thành phố trong tham mưu, điều hành công việc. Theo lộ trình, năm 2014, Hội An hướng tới cung cấp 100% các dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 2; 70% mức độ 3 vào năm 2015 và triển khai một số dịch vụ có thủ tục đơn giản ở mức 4 vào năm 2016.

HOÀNG LIÊN