Hội An: Thi tuyển 29 công chức xã - phường

QUỐC HẢI |

(QNO) - Phòng Nội vụ TP.Hội An cho biết, thành phố sẽ tổ chức thi tuyển 29 công chức nhằm bổ sung đội ngũ công chức cho UBND 13 xã - phường đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng và đáp ứng yêu cầu.

Các chức danh tuyển dụng gồm Văn phòng - Thống kê, Địa chính - Xây dựng, Tài chính - Kế toán, Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa - Xã hội. Công dân đủ 18 tuổi trở lên, có trình độ từ Trung cấp đến Đại học, có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt, có văn bằng chứng chỉ đáp ứng yêu cầu đều có thể tham gia thi tuyển. Thi 3 môn kiến thức chung, nghiệp vụ chuyên ngành, tin học văn phòng bằng hình thức viết bài và trắc nghiệm.

QUỐC HẢI