Hội An tổ chức 6 cuộc thanh tra hành chính trong năm 2014

ĐỖ HUẤN |

Năm 2014, UBND TP.Hội An có kế hoạch tổ chức 6 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực: bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư dự án khu dân cư Trảng Kèo (xã Cẩm Hà); quản lý tài chính của tổ chức Vì trẻ em thuộc Phòng LĐ-TBXH và phường Minh An; quản lý đầu tư xây dựng công trình khu thiết chế văn hóa khối phố thuộc phường Thanh Hà; công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; thanh tra chuyên đề bố trí vốn, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước. Ngoài ra, UBND thành phố còn tổ chức thanh tra trách nhiệm thủ trưởng thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 8 đơn vị gồm: Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa, Phòng Quản lý đầu tư, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, UBND các phường Cẩm Nam, Tân An, Cẩm Phô, Cẩm An, xã đảo Tân Hiệp.

ĐỖ HUẤN