Hội An trước áp lực giải quyết hồ sơ đất đai

ĐỖ HUẤN |

Tính đến hết năm 2017, TP.Hội An có 23 cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính (CCHC), cơ bản đảm bảo yêu cầu và mục tiêu đề ra. Qua theo dõi, một số địa phương như các phường Cẩm Nam, Cẩm Châu, Tân An, xã đảo Tân Hiệp… đã thực hiện khá tốt. Ban chỉ đạo CCHC của thành phố cũng đã ban hành các văn bản đôn đốc địa phương, đơn vị trên địa bàn đẩy mạnh thực hiện CCHC nhằm tăng cường hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện và giải quyết các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân. Bên cạnh đó, việc cập nhật, công khai, niêm yết thủ tục hành chính của các đơn vị, địa phương được thực hiện đầy đủ, kịp thời, cơ bản đảm bảo theo quy định của cấp trên. Đáng chú ý, UBND TP.Hội An đã ban hành hướng dẫn về trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ, cá nhân không có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và các nghị định, thông tư có liên quan.

Trong năm 2017, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND TP.Hội An đã tiếp nhận 20.804 hồ sơ công dân, tăng gần 2.000 hồ sơ so với năm 2016, tỷ lệ giải quyết đúng hẹn đạt 96,5%. Số hồ sơ giải quyết trễ hẹn của Hội An tập trung chủ yếu trên lĩnh vực đất đai, và hầu hết nằm ở việc giải quyết hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các loại đất không có giấy tờ. “Trong năm 2017, công dân đã nộp 770 hồ sơ (không tính UBND xã Cẩm Hà với 1.346 hồ sơ), nhưng đến ngày 15.11.2017 chỉ mới cấp được cho 64 trường hợp” - bà Nguyễn Thị Hoa Phượng, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP.Hội An cho biết. Tỷ lệ hồ sơ đất đai tồn đọng như thế là quá lớn, cần được chính quyền thành phố tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường trách nhiệm giải quyết cho công dân, có kế hoạch sắp xếp, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ địa chính ngay tại xã, phường để giải quyết hiệu quả nhu cầu về đất đai cho nhân dân.

Theo ông Nguyễn Ưng - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hội An, năm 2018 thành phố phải đặt nhiệm vụ trọng tâm vào việc giải quyết hồ sơ đất đai. Các địa phương, đơn vị liên quan phải xác định rõ nguồn gốc căn cứ pháp luật để đẩy nhanh tiến độ công nhận quyền sử dụng đất hoặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Việc này không thể để kéo dài được nữa, cần phải có biện pháp cụ thể. Những xã phường trọng điểm như Cẩm Hà, Thanh Hà, Cẩm Thanh, Cẩm Kim… nên dồn sức quyết tâm giải quyết hồ sơ đất đai tồn đọng trong một giai đoạn ngắn, có thể định rõ thời gian cụ thể 2 hoặc 3 tháng phải xử lý xong. Trong lộ trình CCHC, UBND TP.Hội An thành lập và đưa Trung tâm Hành chính công thành phố đi vào hoạt động trong quý I-2018 và thực hiện mô hình “một cửa liên thông” đến các xã phường. Trong đó, hồ sơ đất đai của công dân được xác định là thủ tục giải quyết chủ yếu với yêu cầu đảm bảo đúng pháp luật, rút ngắn thời gian và thuận tiện hơn.

ĐỖ HUẤN