Hơn 20.180 hồ sơ giao dịch tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư

TÙY PHONG |

Theo thống kê của Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư, từ ngày 9.1 đến ngày 22.6.2017 đã có hơn 20.180 hồ sơ giao dịch. Số lượng hồ sơ đã giải quyết khoảng 17.075 hồ sơ. Chỉ tính riêng từ ngày 16.6 đến ngày 22.6.2017, đã có tổng cộng 1.554 lượt tổ chức, công dân đến thực hiện các giao dịch tại Trung tâm Hành chính công (trung bình mỗi ngày có 259 lượt). Số lượng hồ sơ tiếp nhận khoảng 1.013 hồ sơ và đã giải quyết 812 hồ sơ. Giải quyết đúng và trước hạn là 853 hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn đạt 95%. Các cơ quan có tần suất giao dịch nhiều là Công an tỉnh (449 hồ sơ), Sở Tư pháp (130 hồ sơ), Sở KH&ĐT (146 hồ sơ), Sở Y tế (88 hồ sơ)… Kết quả thu phí, lệ phí lũy kế đến hết ngày 22.6.2017 là 2.483.351.000 đồng (từ 16.6 đến 22.6 thu hơn 220,667 triệu đồng).

Theo nhận định của nhiều doanh nghiệp và người dân giao dịch, trong khi chờ đợi sự ra đời của các trung tâm hành chính công cấp huyện liên thông cấp tỉnh ở Tam Kỳ, Hội An và Điện Bàn (dự kiến trong năm nay), Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư hiện vẫn là một mô hình tiện ích nhất cho người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính trong hiện tại. Gần 6 tháng qua, mới chỉ là giai đoạn khởi đầu cho một hành trình cải cách hành chính dài hơi, nhưng sự phối hợp trong việc tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết hồ sơ giữa các sở, ban, ngành tại trung tâm đã có chiều hướng thuận lợi, phần nào đáp ứng được kỳ vọng và niềm tin của doanh nghiệp và những người đến giao dịch. Sự vận hành suôn sẻ của trung tâm này có thể đánh giá là thành công trong việc giải quyết các thủ tục hành chính và xúc tiến đầu tư vào khu vực Quảng Nam. Hầu hết cán bộ, công chức viên chức được điều động làm việc tại trung tâm đã chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc, đảm bảo giờ giấc theo quy định. Sự phối hợp giữa trung tâm này với các sở ngành chặt chẽ, kịp thời thông tin những phát sinh cần tháo gỡ.

TÙY PHONG