Hơn 80% đội viên Đề án 600 thực hiện tốt nhiệm vụ

Trung Kiên – Hiền Thúy |

Ngày 22.5, tại huyện Tây Giang, Bộ Nội vụ phối hợp với UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giai đoạn 1 thực hiện Đề án 600 đối với 62 huyện nghèo của cả nước.

Qua hơn một năm triển khai thực hiện, Quảng Nam đã có 30 trí thức trẻ được tăng cường về làm phó chủ tịch ở 3 huyện Tây Giang, Phước Sơn, Nam Trà My. Theo đánh giá chung, bước đầu có hơn 80% đội viên Đề án 600 thực hiện tốt vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, UBND xã triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội như mô hình lúa cải tiến SRT, trồng keo, bời lời, nuôi gà… ở Phước Sơn; nước sạch nông thôn, xây dựng kênh mương thủy lợi (Nam Trà My); trồng keo lai (Tây Giang)... Bộ Nội vụ cũng đánh giá cao công tác tổ chức thực hiện đề án của tỉnh Quảng Nam, các đội viên được tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ và đảm bảo chế độ chính sách giúp đội viên yên tâm công tác tại địa phương.     

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh lắng nghe những tâm tư, tình cảm và ý kiến phản hồi của các đội viên 600. Hầu hết các đội viên chịu nhiều áp lực do thiếu kinh nghiệm quản lý, sự cách biệt về văn hóa, ngôn ngữ, phong tục tập quán và điều kiện ở những xã miền núi vùng sâu, vùng xa nên hạn chế trong việc kịp thời tiếp cận các chủ trương, chính sách của Nhà nước và thông tin phục vụ quản lý...

Trung Kiên – Hiền Thúy