Hướng dẫn điền tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu qua mạng internet

M.T |

(QNO) - Công dân Việt Nam thường trú ở trong nước có nhu cầu cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông có thể truy cập vào hệ thống điện tử của Cục Quản lý xuất nhập cảnh để khai tờ khai điện tử và đặt lịch hẹn nộp hồ sơ.

Người đề nghị cấp hộ chiếu sử dụng máy tính, iPad, điện thoại... kết nối mạng internet, truy cập vào hệ thống điện tử của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh tại địa chỉ https://hochieu.xuatnhapcanh.gov.vn.

 

Người đề nghị vào mục “Chọn mục này để khai thông tin tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu” để nhập thông tin.

 

Người đề nghị nhập thông tin vào tờ khai.

 

Kiểm tra lại rồi chọn nơi nộp hồ sơ:

Người đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu, đề nghị cấp lại hộ chiếu do hết hạn trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thường trú hoặc tạm trú.

Người đề nghị cấp hộ chiếu do sắp hết hạn, do hư hỏng hoặc bị mất, đề nghị sửa đổi, bổ sung hộ chiếu nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thường trú, tạm trú hoặc Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

 

Sau khi nhập thông tin vào các mục trong tờ khai, xác nhận lại thông tin bằng cách nhập lại các ký tự hiển thị tự động trên màn hình và chọn mục “Kiểm tra lại thông tin đã khai” để kiểm tra các thông tin đã nhập.

 

Người đề nghị kiểm tra lại các thông tin đã kê khai, nếu thông tin chưa chính xác hoặc chưa đầy đủ thì chọn mục “Quay lại” để sửa chữa, bổ sung thông tin. Nếu thông tin đã đầy đủ, chính xác thì  đánh dấu tích vào mục “Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên”. Người đề nghị có thể vào mục “Đặt lịch hẹn nộp hồ sơ nếu có nhu cầu” để lựa chọn thời điểm nộp hồ sơ phù hợp với lịch tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh.

Sau khi điền tờ khai online, người đăng ký đến nơi mình đã đăng ký nộp hồ sơ, chụp ảnh, đóng lệ phí 200 nghìn đồng và lấy giấy hẹn chờ ngày lấy passport.

Để kiểm tra tình trạng hồ sơ thì truy cập vào mục như hình.