Hướng đến chất lượng phục vụ

TÙY PHONG |

Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư cho hay ngoại trừ Sở Tài chính chưa hề phát sinh thủ tục hành chính tại trung tâm thì 20 cơ quan, đơn vị khác đã tiến hành nhiều phiên giao dịch với doanh nghiệp và người dân. Không có nhiều ý kiến phàn nàn về chất lượng phục vụ tại trung tâm. Phần lớn người dân và doanh nghiệp đều hài lòng về thái độ và thời gian giải quyết thủ tục tại trung tâm. Theo thống kê, từ ngày 1.9 đến 7.9.2017 đã có 732 hồ sơ được tiếp nhận tại trung tâm. Số lượng hồ sơ đã được giải quyết là 470 hồ sơ giao xuống bộ phận trả kết quả tập trung. Trong đó có 466 hồ sơ trả trước và đúng hạn. Chỉ 4 hồ sơ trễ hạn có lý do. Tổng kinh phí thu từ các cuộc giao dịch này khoảng 5,7 tỷ đồng kể từ ngày 9.1.2017 đến ngày 7.9.2017, riêng từ ngày 1.9 đến ngày 7.9 thu phí và lệ phí hơn 784,2 triệu đồng.

Theo Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư, nhiều tháng qua, cán bộ, nhân viên (kể cả nhân viên biệt phái) đã thực hiện đúng nội quy, quy chế hoạt động về giờ giấc, khắc phục tình trạng đi trễ, về sớm, bỏ quầy trong giờ làm việc. Trung tâm đã tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức biệt phái tập trung tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính bằng cách trực tiếp luân chuyển hồ sơ đã được tiếp nhận đến trực tiếp các sở, ngành và chịu trách nhiệm nhận kết quả quay trở về trung tâm để giao cho người có hồ sơ giao dịch.

Từ những kiến nghị của Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư về việc nâng chất cải cách hành chính, phục vụ tối đa cho doanh nghiệp, không ít sở, ban ngành đã rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) do đơn vị phụ trách nhằm sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định, TTHC không cần thiết, gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức và cá nhân. Ngoài ra cũng đã triển khai nhận hồ sơ TTHC qua đường bưu điện như thủ tục cấp thẻ doanh nhân ABTC (thẻ đi lại của doanh nhân), bố trí cán bộ tiếp doanh nghiệp thường xuyên tại cơ quan cũng như công khai đường dây nóng trên cổng thông tin điện tử của các đơn vị; công khai quy trình, TTHC trên cổng thông tin điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Hiện chưa thấy ý kiến phản ánh tiêu cực về thái độ phục vụ hay quá trình giải quyết các TTHC cho doanh nghiệp. Trung tâm phối hợp với các sở, ban ngành tiếp tục rà soát để rút ngắn thời gian thực hiện và đơn giản hóa TTHC, phấn đấu giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức trong thời gian sớm nhất có thể, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, tăng cường công tác đăng ký kinh doanh qua mạng, phấn đấu nâng cao số lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư. Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn cụ thể và chỉ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ 1 lần trong suốt quá trình thực hiện TTHC.

TÙY PHONG