Hướng đến môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi

NHẬT PHONG |

Tin liên quan

Có thể khẳng định Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh đã và đang trên con đường vận hành thông suốt, thực hiện sứ mệnh cải thiện môi trường đầu tư bằng việc cải cách hành chính. Hơn 70% số lượng bộ thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành đã dần chuyển sang thực hiện tại trung tâm và năng lực cán bộ đủ thẩm quyền xử lý công việc đang được cải thiện đã làm hài lòng nhiều người đến giao dịch.

Theo thống kê sơ bộ, chỉ trong tháng 4.2017 đã có đến hơn 1.014 thủ tục, hồ sơ tiếp nhận tại trung tâm và 763 hồ sơ, thủ tục giao xuống bộ phận trả kết quả tập trung. Việc giải quyết hồ sơ, thủ tục gần như hoàn hảo. Trung tâm đã bắt đầu hiện đại hóa quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính công bằng việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính. Hiện cơ bản đã triển khai xây dựng phần mềm một cửa điện tử tập trung. Đã có 70% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết các sở, ngành đưa vào tiếp nhận và giải quyết, trả kết quả tại trung tâm hành chính công cho 20 sở, ngành trực thuộc tỉnh và 3 cơ quan ngành dọc.

Sự vận hành suôn sẻ của trung tâm hành chính công là đáng ghi nhận. tuy nhiên, vướng mắc còn lại chính là sự chồng chéo văn bản giữa các bộ, ngành gây khó khăn cho đơn vị cấp dưới trong việc giải quyết yêu cầu của doanh nghiệp. Việc chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn chậm so với tiến độ, nhiều thủ tục hành chính về doanh nghiệp, nhà đầu tư chưa được các sở, ngành chủ động đưa vào thực hiện tại trung tâm hành chính công. Tình trạng trễ hẹn trong việc giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn xảy ra ở một số địa phương trên một số lĩnh vực. Một số cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính còn thể hiện tinh thần trách nhiệm chưa cao, thiếu sự chuyên nghiệp, dẫn đến việc người dân và doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần. Hạ tầng công nghệ thông tin và phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính chưa đồng bộ, chưa kết nối và vận hành thông suốt trên toàn tỉnh, dẫn đến hiệu quả khai thác và sử dụng chưa triệt để... Trong một văn bản mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục rà soát, bổ sung thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư của các sở, ban, ngành vào danh mục thủ tục hành chính của trung tâm hành chính công. Phấn đấu đến cuối năm 2017 đạt khoảng 90% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các sở, ngành đưa vào giao dịch tại trung tâm hành chính công. Tại phiên họp UBND tỉnh gần đây, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu cho rằng, hiện thực hóa các kế hoạch, tạo ra một môi trường đầu tư, kinh doanh tốt hơn, nhất là công cuộc cải cách thủ tục hành chính, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, rút ngắn thời gian giao dịch ở cơ quan công quyền vẫn là một trong những mục tiêu lớn của Quảng Nam. Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu yêu cầu nhanh chóng giải quyết những tồn đọng trong hoạt động của Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến bộ thủ tục, thái độ ứng xử và sự thiếu quyết liệt của một số sở, ban, ngành… để cung cấp một môi trường hành chính, môi trường đầu tư ngày càng tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

NHẬT PHONG