Kết thúc kỳ thi tuyển công chức hành chính

VĂN HÀO |

Hôm qua 4.12, tại Trường Đại học Quảng Nam, 1.049 thí sinh bước vào 2 môn thi viết gồm kiến thức chung và nghiệp vụ chuyên ngành, kết thúc kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh năm 2016.

Trước đó, từ ngày 29.11 đến 3.12, tổng số thí sinh có mặt dự thi là 1.902/2.331 thí sinh đủ điều kiện dự thi (đạt 82%) tham gia thi 3 môn trắc nghiệm trên máy tính gồm nghiệp vụ chuyên ngành (tỷ lệ thí sinh đạt yêu cầu 68%), tin học (89%) và ngoại ngữ (73%). Kết thúc vòng thi trắc nghiệm có 1.049/1.902 thí sinh được tiếp tục thi 2 môn còn lại.

Theo Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh, kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan, công bằng. Kỳ thi năm nay có 362 chỉ tiêu của 32 sở, ban ngành, địa phương cấp huyện. Dự kiến ngày 17.3.2017 sẽ niêm yết kết quả thi tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển (có gửi giấy báo kết quả thi tuyển cho thí sinh); ngày 18.4.2017 thông báo kết quả trúng tuyển.

VĂN HÀO