Khai giảng lớp tập huấn các lý luận hiện đại trong tổ chức và quản lý

THÚY HẰNG |

Sáng 20.1, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh khai giảng lớp tập huấn các lý luận hiện đại trong tổ chức và quản lý dành cho cán bộ quản lý các sở, ban ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh. Giáo sư Lê Hữu Khóa -  Giám đốc quản lý Chương trình thạc sĩ châu Á - Thái Bình Dương (Trường Đại học Charles De Gaulle Lille 3 – Pháp) trực tiếp hướng dẫn các học viên.

Phát biểu khai giảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh nhấn mạnh, lớp tập huấn sẽ là cơ hội tốt để cán bộ quản lý các sở, ban ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh nâng cao kiến thức về lý luận thực tiễn, trao đổi những vấn đề khúc mắc trong quá trình quản lý… Tại lớp tập huấn, các học viên được Giáo sư Lê Hữu Khóa phổ biến các nội dung về lý luận hiện đại trong tổ chức và quản lý với 4 chuyên đề, gồm: luận thuyết duy lý, mô hình duy lý tổng quát; các phương pháp tiếp cận căn bản; đàm phán quốc tế, đàm phám liên văn hóa; tính hiệu quả và chiến lược.

THÚY HẰNG