Khẩn trương quy định số lượng người hoạt động thôn, tổ dân phố

VĂN PHIN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện ngay Quyết định số 179/2019/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các địa phương không thực hiện chế độ phụ cấp hằng tháng đối với chức danh: phó bí thư chi bộ, các chi hội trưởng: phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, đoàn thanh niên thôn, khối phố theo Nghị quyết số 44/2018 của HĐND tỉnh kể từ ngày 1.1.2019; khẩn trương thực hiện quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 43/2018 của HĐND tỉnh. Cụ thể, các địa phương chủ động, triển khai kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế; địa phương hoàn thành thời điểm nào thì áp dụng tại thời điểm đó, nhưng phải đảm bảo lộ trình áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 1.4.2019; đồng thời thực hiện hỗ trợ 1 lần cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư, nghỉ việc.

VĂN PHIN