Khảo sát mức độ hài lòng về lĩnh vực thông tin và truyền thông

T.P |

Sở Thông tin và truyền thông vừa phát đi công văn gửi các cơ quan quản lý, địa phương, người dân, doanh nghiệp (đã thực hiện dịch vụ hành chính công của sở này tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư từ ngày 1.1.2017 đến ngày 15.9.2017) để khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Theo văn bản do Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Võ Văn Thơ ký ngày 25.9.2017, việc khảo sát sẽ tạo điều kiện để Sở Thông tin và truyền thông nắm bắt, theo dõi, đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan trong thời gian qua, hướng đến các giải pháp hoàn thiện chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính.

T.P