Khởi đầu từ khâu cán bộ

VĂN HÀO |

Cải cách hành chính (CCHC) là một trong 4 khâu đột phá cần chỉ đạo quyết liệt để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015 - 2020. Vì vậy bước vào năm 2016, các sở, ban ngành, địa phương đẩy mạnh công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền.

Quảng Nam xác định 2016 là năm CCHC với chủ đề: “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC); tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ và chất lượng thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ CBCCVC” với các mục tiêu cụ thể. Để từng bước chuyển từ nền hành chính quản lý, cấp phép sang nền hành chính phục vụ, trước hết cần nhìn thẳng vào chất lượng CBCCVC hiện nay.

Chênh lệch chỉ số

Sau 10 năm thực hiện chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2001 - 2010 và giai đoạn 5 năm 2011 - 2015, công tác CCHC của Quảng Nam đã có những chuyển biến tích cực. CCHC đã có tác động tích cực, là nhân tố chủ yếu quyết định đến hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành. Qua đó góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nền hành chính của tỉnh từng bước chuyển biến theo hướng nền hành chính phục vụ, chỉ số CCHC cũng có sự thay đổi qua từng năm. Tuy nhiên về chỉ số thành phần “xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC” ở cấp độ các sở, ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố vẫn chưa có sự đồng đều.

Quảng Nam đang từng bước chuyển từ nền hành chính quản lý, cấp phép sang nền hành chính phục vụ. TRONG ẢNH: Mô hình “Một của điện tử tại UBND TP.Hội An.Ảnh: VĂN HÀO
Quảng Nam đang từng bước chuyển từ nền hành chính quản lý, cấp phép sang nền hành chính phục vụ. TRONG ẢNH: Mô hình “Một của điện tử tại UBND TP.Hội An.Ảnh: VĂN HÀO

Giữa cuối năm 2015, UBND tỉnh công bố kết quả chỉ số CCHC năm 2014 (hiện chưa có kết quả năm 2015). Về chỉ số thành phần “xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC”, sự chênh lệch thể hiện rõ ở từng cấp độ. Cũng như năm 2013, trong 8 chỉ số thành phần cấu thành chỉ số CCHC thì chỉ số về “xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC” cấp sở, ban ngành đạt được kết quả khá. Dẫn đầu về chỉ số thành phần này là Sở Ngoại vụ (đạt 81,70%) và thấp nhất là Sở VH-TT&DL (66,69%). Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Ngoại vụ chia sẻ, để đạt được chỉ số thành phần này, đơn vị quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ cho CBCCVC, người lao động. Ngoài ra tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính theo Chỉ thị số 22 của UBND tỉnh. “Chúng tôi kiểm tra thường xuyên việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính và thực thi chế độ công chức, công vụ. Ngoài ra lồng ghép kiểm tra việc giải quyết TTHC với kiểm tra công tác đảng tại văn phòng sở, phòng Lễ tân lãnh sự và Thông tin đối ngoại… Việc niêm yết công khai TTHC luôn hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra” - ông Hồng nói.

Trong khi đó, tại Sở VH-TT&DL, để từng bước thoát khỏi “nhóm cầm đèn đỏ” về chỉ số “xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC” như kết quả công bố năm 2014, đơn vị tăng cường siết chặt kỷ cương hành chính với những hoạt động kiểm tra mang tính đột xuất. Ông Tào Viết Hải - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở VH-TT&DL cho biết: “Chúng tôi tổ chức đánh giá, xếp loại cán bộ hàng tháng để nghiêm túc phê bình những hạn chế của cá nhân, đồng thời biểu dương những mặt tích cực. Với những nỗ lực của Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên, chúng tôi tin tưởng chỉ số thành phần trên sẽ được cải thiện đáng kể”.

Năm 2014, trong khi chỉ số thành phần “xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC” ở các sở, ban ngành đạt kết quả khá (trung bình 72,91%) thì ở cấp huyện, thị xã, thành phố chỉ đạt 69% và tiếp tục là lĩnh vực có giá trị trung bình thấp nhất (năm 2013 đạt 67,22%). Trong đó, có đến 9/18 địa phương có kết quả thấp hơn giá trị trung bình, khoảng cách chênh lệch khá lớn giữa các đơn vị đứng đầu như Tam Kỳ, Điện Bàn, Hiệp Đức với nhóm cuối như Nam Giang, Nam Trà My, Phước Sơn.

Quyết liệt thực hiện

Nâng cao năng lực người đứng đầu

“Kết quả đạt được về cải thiện môi trường đầu tư trong những năm qua của tỉnh có sự đóng góp rất lớn từ việc thực hiện tốt công tác CCHC, mà người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đóng vai trò quan trọng. Nhiều đồng chí đã chủ động, tích cực đề ra các giải pháp đột phá đẩy mạnh CCHC trong lĩnh vực, ngành, địa phương phụ trách. Song, thẳng thắn nhìn nhận rằng, vẫn còn một bộ phận người đứng đầu chưa quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của CCHC chưa rõ, chưa đầy đủ. Có địa phương, đơn vị phân công cho cấp phó hoặc khoán trắng công việc cho công chức chuyên trách trong việc thực hiện CCHC”.
(Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Việt Cường)

Năm 2016, toàn tỉnh nêu cao quyết tâm chính trị phải tạo chuyển biến nhanh về CCHC ngay trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI. Vậy nên để nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, Tỉnh ủy đã có chỉ đạo yêu cầu các cấp, các ngành rà soát, điều chỉnh và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22.4.2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu lại ngạch công chức. Theo đó, xem đây là cơ sở quan trọng để xác định biên chế cũng như đổi mới nội dung, phương thức quản lý. Cùng với đó, tiếp tục triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý CBCCVC; nâng cao hiệu quả phương pháp thi tuyển, thi nâng ngạch qua phần mềm máy tính. Ngoài ra, việc tinh giản biên chế được xem là giải pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho biết, việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương CCHC năm 2016. Tỉnh ủy đã định hướng chỉ đạo xây dựng đội ngũ CBCCVC từ tỉnh đến cơ sở đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng; có cơ cấu hợp lý, vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt cũng như năng lực và trình độ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. “Chúng ta phải tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ. Đồng thời kiên quyết đưa ra hàng ngũ những cán bộ có phẩm chất đạo đức yếu kém, gây khó khăn cho nhân dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết các TTHC” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Việt Cường nói.

VĂN HÀO