Không chỉ là cắt giảm thời gian

NHẬT PHONG |

Theo báo cáo mới đây của UBND tỉnh, việc cơ quan thuế cấp mã số tự động cho doanh nghiệp và công tác hoàn thuế điện tử đã mang lại nhiều tích cực, rút ngắn thời gian giao dịch giữa cơ quan thuế và người nộp thuế so với thao tác thủ công. Hải quan tiếp tục rà soát thủ tục, định kỳ tổng hợp vướng mắc, bất cập, đề xuất hoàn thiện mô hình thủ tục hải quan theo hướng giảm thủ tục, giấy tờ và thời gian xử lý. Ngành điện tiếp tục triển khai quy định về trình tự, thủ tục, thời gian tiếp cận điện năng, bảo đảm thời gian thực hiện thủ tục cấp điện cho khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp không quá 7 ngày làm việc. Không chỉ vậy, toàn bộ thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng đã giảm 30 - 50% so với quy định. Cụ thể, thời gian cấp phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng hiện giảm 15 ngày (so với quy định là 30 ngày); thời gian gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng giảm còn 3 ngày (quy định 5 ngày); thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết (1/500) giảm còn 14 ngày (quy định 25 ngày); thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh giảm còn 20 ngày (quy định 45 ngày). Tương tự, nhiều thủ tục hành chính liên quan đến phòng cháy chữa cháy đã được rút ngắn thời gian giải quyết…

Nỗ lực cải cách hành chính từ phức tạp đến đơn giản hơn trong vòng một năm qua là thực tế không ai phủ nhận. Hầu hết doanh nghiệp cho rằng cùng một quy trình, thủ tục, nhưng tốt, xấu, giỏi, kém lại cho các kết quả khác nhau ở từng cơ quan công quyền, địa phương. Việc ban hành một nghị quyết hay văn bản rất dễ, nhưng để triển khai đi vào thực tế đời sống còn nan giải. Nhìn dưới góc độ nộp thuế, thông quan hàng hóa là thực hiện nghĩa vụ đóng góp ngân sách nhà nước và mang lại sự tăng trưởng cho địa phương. Doanh nghiệp mua điện, thực hiện thủ tục xây dựng, xử lý phòng cháy chữa cháy… tức là khách hàng với mong muốn mang lại sự phát triển của địa phương. Với tính chất đó, lẽ ra doanh nghiệp phải được cơ quan công quyền phục vụ với điều kiện thuận lợi nhất. Nhưng thực tế không như mong đợi. Chính quyền vẫn thừa nhận sự vận động cải cách hành chính vẫn chưa vào cơ sở, đến tận người thừa hành vẫn còn là khoảng cách.

Theo nhìn nhận của doanh nghiệp, việc cắt bỏ hay đơn giản hóa các thủ tục để giảm số giờ nộp thuế, đóng bảo hiểm xã hội hoặc thông quan hải quan, tiếp cận điện năng… là giải pháp dễ nhất để đạt mục tiêu của Nghị quyết 19. Điều đó có thể giúp doanh nghiệp giảm bớt thời gian để hoàn thành các nghĩa vụ pháp lý với nhà nước, nhưng chưa chắc môi trường kinh doanh của Quảng Nam đạt được mức tốt nhất. Cơ quan quản lý chắc cũng hiểu một điều rằng, việc giảm số giờ mới là những tính toán trên giấy tờ. Điều quan trọng hơn là cần có một cuộc cách mạng về tư duy của cán bộ ở cơ quan công quyền. Sự thông thoáng của cải cách cần phải được nhìn nhận là không đẩy khó khăn và thực sự làm hài lòng người dân, doanh nghiệp. Theo nhiều doanh nghiệp, các cơ quan quản lý phải thay đổi tư duy quản lý, phải  lấy doanh nghiệp làm trung tâm, lấy khách hàng để phục vụ.

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo Nghị quyết 19 của Thủ tướng Chính phủ không chỉ là nỗ lực đơn lẻ của chính quyền địa phương mà cần sự cộng hưởng, thay đổi từ tất cả cơ quan công quyền liên quan.

NHẬT PHONG