Không yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ, thủ tục ngoài quy định

TÙY PHONG |

Thống kê từ Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư, tính từ ngày 11 đến ngày 17.8.2017 đã có 760/1.165 hồ sơ được giao xuống bộ phận trả kết quả tập trung. Trong đó 756 hồ sơ trả trước và đúng hạn. Chỉ 4 hồ sơ trễ hạn có lý do với tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn đạt 99%. Như vậy, tính từ ngày 9.1 đến 17.8 đã có 28.990 hồ sơ được tiếp nhận tại trung tâm này và đã giải quyết được 25.854 hồ sơ. Tổng thu phí và lệ phí đã lên đến hơn 4,2 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư, hơn 7 tháng thực hiện tiếp nhận và giải quyết tập trung tại trung tâm này, nhìn chung bước đầu đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ; người dân, doanh nghiệp dần quen với việc liên hệ giải quyết thủ tục hành chính tập trung tại đây, không gian làm việc thoáng mát, cán bộ và người dân giao dịch thân thiện, văn minh, lịch sự; các thủ tục hành chính (TTHC) được niêm yết công khai, minh bạch và có thể truy cập trên hệ thống mạng để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân nắm bắt thông tin và giám sát việc giải quyết TTHC của các cơ quan liên quan. Qua tham khảo trực tiếp các đối tượng đến giải quyết TTHC tại trung tâm, phần lớn đều hài lòng với mô hình này, mức độ hài lòng ngày một tăng lên, việc hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết TTHC từng bước đi vào nền nếp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công việc được bố trí đầy đủ, đáp ứng yêu cầu làm việc cho cán bộ viên chức biệt phái, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp. Các quy chế liên quan đến hoạt động của trung tâm cơ bản đã được ban hành như Quy chế phối hợp giải quyết TTHC cho cá nhân và tổ chức trên địa bàn tỉnh tại trung tâm, các quy trình giải quyết TTHC, quy trình liên thông. Trong quá trình thực thi công vụ tại trung tâm, đa số cán bộ công chức chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Đến nay trung tâm tiếp nhận và giải quyết 1.292 TTHC (đối với các sở ngành thuộc tỉnh đạt tỷ lệ 90% tổng số TTHC).

Quan trọng nhất là việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ cơ bản thực hiện đúng quy chế. Không có yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ, thủ tục ngoài quy định. Hiện hệ thống phần mềm phục vụ hoạt động của trung tâm cơ bản ổn định, thông suốt. Các phân hệ phần mềm đã được xây dựng hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu như phần mềm một cửa điện tử tập trung, phần mềm dịch vụ công trực tuyến, phần mềm thống kê báo cáo, hệ thống tra cứu thông tin bằng mã vạch, kiosk thông tin, quản lý thu phí, lệ phí… Những trục trặc, vướng mắc về phần mềm trong quá trình hoạt động đã được Sở Thông tin và truyền thông khắc phục, điều chỉnh kịp thời.

TÙY PHONG