Kiểm tra cải cách hành chính tại TP.Hội An

ĐOÀN ĐẠO |

Ngày 23.12, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh do ông Nguyễn Hữu Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác thực hiện CCHC tại TP.Hội An.

Theo báo cáo của UBND TP.Hội An, năm 2014 địa phương luôn quan tâm đến công tác CCHC với việc ban hành kế hoạch CCHC, tập huấn về công tác này, khảo sát và đánh giá mức độ hài lòng của công dân… Trong công tác cải cách thể chế, UBND TP.Hội An đã rà soát 13 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố ban hành; kiểm tra 14 văn bản quy phạm pháp luật của UBND TP.Hội An ban hành và 102 văn bản ở cấp xã, phường. Hiện nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của địa phương đã tiến hành niêm yết và đăng tải để công dân tự lấy biểu mẫu, tờ khai với 126 bộ thủ tục thuộc 9 lĩnh vực… Thời gian tới, TP. Hội An sẽ chú trọng việc củng cố bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố, các xã, phường, cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2 và một số dịch vụ công cơ bản ở mức độ 3, mức độ 4…

Đánh giá về công tác CCHC của TP.Hội An, đoàn kiểm tra ghi nhận sự quan tâm của lãnh đạo địa phương đối với công tác này, đề nghị địa phương quan tâm hơn đối với việc củng cố bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố và các xã phường, đầu tư hơn nữa về nhân sự và cơ sở vật chất. Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng đề nghị TP.Hội An khắc phục tốt các hạn chế, tồn tại như: vấn đề niêm yết thủ tục hành chính công khai chưa đầy đủ, thiếu tính khoa học.

ĐOÀN ĐẠO