Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Đông Giang

XUÂN HIẾU |

Chiều 16.12, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh do ông Nguyễn Hữu Sáng – Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Đông Giang về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2014.

Trong năm, Trung tâm Giao dịch một cửa của huyện Đông Giang đã tiếp nhận và giải quyết hơn 450 hồ sơ trên các lĩnh vực tư pháp, xây dựng, tài chính - kế hoạch; công khai các thủ tục hành chính theo quy định tại trung tâm giao dịch một cửa, bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả cấp xã, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân liên hệ công việc. Hiện 11/11 xã, thị trấn đều thực hiện cơ chế một cửa, trong đó có 2 đơn vị thực hiện tốt, 4 khá và 5 đơn vị chỉ đạt mức trung bình. Hiện trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các xã đều hạn chế, chưa đảm bảo theo quy định… Thay mặt đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Hữu Sáng ghi nhận và đánh giá cao công tác chỉ đạo và thực hiện cải cách hành chính của huyện trong năm qua. Đồng thời nhấn mạnh ngoài yếu tố chuyên môn thì yếu tố văn hóa, đạo đức công sở giữ vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng đến hiệu quả giải quyết công việc, đặc biệt là các thủ tục hành chính. Đội ngũ cán bộ, công chức địa phương cần tạo môi trường, thái độ phục vụ, giao tiếp thân thiện với công dân; tiếp tục công tác tuyên truyền cải cách hành chính từ cơ sở bằng cách lồng ghép vào các cuộc họp thôn để nâng cao nhận thức cho người dân.

XUÂN HIẾU