Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Xây dựng

ĐOÀN ĐẠO |

Ngày 25.11, đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh do Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Hữu Sáng đã thực hiện kiểm tra công tác CCHC năm 2014 tại Sở Xây dựng.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trong năm 2014, sở đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2014, thực hiện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện công tác này ngay từ đầu năm. Thời gian qua, Sở Xây dựng cũng đã thực hiện rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính để kịp thời phát hiện những thủ tục rườm rà, phức tạp và tham mưu cấp trên cách xử lý. Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Sở Xây dựng đã tăng cường 2 cán bộ chuyên trách để thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thay cho Tổ tiếp nhận và trả kết quả. Trong năm 2014, bộ phận này đã tiếp nhận 698 hồ sơ và đã giải quyết 669 hồ sơ…

Kết luận tại đợt kiểm tra, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Hữu Sáng đã đề nghị Sở Xây dựng cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác CCHC; cần đẩy mạnh khâu ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC; đồng thời rút kinh nghiệm thông qua các ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra và nhanh chóng khắc phục các thiếu sót, hạn chế.

ĐOÀN ĐẠO