Kiểm tra đồng loạt việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính

Đ. HÙNG - T.NGUYÊN |

Thực hiện Chỉ thị 22 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị, Tổ kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 22 do Sở Nội vụ thành lập vừa có buổi kiểm tra, làm việc tại TP.Tam Kỳ. Theo báo cáo UBND TP.Tam Kỳ, từ đầu năm đến nay, Phòng Nội vụ thành phố đã tiến hành kiểm tra định kỳ đối với 6 cơ quan, đơn vị và kiểm tra đột xuất 11 cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Qua đó, đã phát hiện nhiều cơ quan, đơn vị vẫn chưa quản lý tốt cán bộ, công chức chưa chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; phổ biến là tình trạng đi trễ về sớm, không đeo thẻ khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, sử dụng thời gian làm việc công vào việc riêng...

Được biết, trong tháng 3 này, Tổ kiểm tra Chỉ thị 22 của Sở Nội vụ sẽ tiến hành kiểm tra đồng loạt các huyện, thành phố và các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh về thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc. Sở Nội vụ cũng đã công bố đường dây nóng với các số điện thoại  (0510) 3838515 và 3833199 để tiếp nhận những ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các nội dung liên quan đến việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở...

Đ. HÙNG - T.NGUYÊN