Kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2014

PHÚC LÂM |

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2014 tại 7 sở, ban, ngành và 6 địa phương, gồm các Sở VH-TT&DL, LĐ-TB&XH, Khoa học và công nghệ, Giao thông vận tải, Xây dựng, Thông tin và truyền thông, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, TP.Tam Kỳ, TP.Hội An và các huyện Núi Thành, Bắc Trà My, Đông Giang, Hiệp Đức.

Qua kiểm tra, sẽ chỉ ra những mặt mạnh, những điển hình tốt, mô hình sáng kiến mới để giới thiệu, nhân rộng đến các cơ quan, đơn vị. Đồng thời phát hiện những hạn chế, yếu kém, khó khăn trong tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện ở các đơn vị, địa phương làm cơ sở để tham mưu, kiến nghị với UBND tỉnh các biện pháp nâng cao chất lượng công tác CCHC của tỉnh. Qua công tác kiểm tra cũng sẽ nâng cao và tạo sự chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc triển khai thực hiện công tác CCHC.

UBND tỉnh giao lãnh đạo Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra và đại diện các Sở Tư Pháp, Tài chính, Khoa học và công nghệ, Thông tin và truyền thông làm thành viên; việc kiểm tra phải thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, không gây trở ngại đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, việc kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo có chất lượng. Việc đánh giá, kết luận kiểm tra phải phản ánh đúng thực tế về công tác CCHC tại các đơn vị, địa phương. Sau kiểm tra phải có kiến nghị, giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng công tác CCHC.

* UBND tỉnh cũng vừa ban hành quy định về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Theo đó quy định việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông phải tuân theo các nguyên tắc sau:  thủ tục hành chính (TTHC) phải được chuẩn hóa, đơn giản, rõ ràng và đúng quy định của pháp luật; công khai các TTHC: mức thu phí, lệ phí; thành phần hồ sơ, giấy tờ và thời gian giải quyết công việc; cá nhân, tổ chức chỉ liên hệ giải quyết công việc tại một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Ngoài ra, phải bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đúng nguyên tắc giữa các bộ phận, cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải tổ chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ vào tất cả các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu.

UBND tỉnh nghiêm cấm các hành vi: tự đặt ra các TTHC ngoài quy định pháp luật hiện hành; hướng dẫn TTHC nhiều lần, không rõ ràng, đầy đủ; sử dụng thẩm quyền giải quyết TTHC làm điều kiện để vận động thu ngân sách ngoài quy định, thu vượt mức phí, lệ phí cho phép hoặc thực hiện các giao dịch khác; từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện hoặc trả lại hồ sơ mà không nêu rõ lý do bằng văn bản.

PHÚC LÂM