Kiến nghị nâng mức phụ cấp đối với các chức danh kiêm nhiệm ở xã, thôn

M.HẠNH |

Ban Pháp chế HĐND tỉnh vừa có buổi làm việc với UBND xã Trà Mai và Trà Dơn (Nam Trà My) về quy định chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách (NHĐKCT) cấp xã và thôn; tổ chức và hoạt động của công an xã theo lộ trình bố trí công an chính quy trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của UBND xã Trà Mai, hiện nay xã đã bố trí 11/12 NHĐKCT (trong đó khuyết chức danh Phó Trưởng Công an xã, đang chờ bố trí lực lượng công an chính quy). Đối với NHĐKCT thôn, UBND xã thực hiện bố trí các chức danh đúng theo tinh thần Nghị quyết số 43 của HĐND tỉnh, đến nay có 4/4 thôn đã sắp xếp với 3 người đảm nhận 5 chức danh. Về thực hiện lộ trình đưa công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã sẽ thực hiện trong quý I.2020.

Đối với xã Trà Dơn, theo quy định tại Nghị quyết 12 của HĐND tỉnh thì số lượng NHĐKCT được bố trí tối đa 14 người, hiện nay xã đã bố trí đủ; sau khi sắp xếp xã Trà Dơn có 2 NHĐKCT thuộc diện dôi dư. Về các chức danh NHĐKCT thôn được bố trí đúng quy định tại Nghị quyết số 43, hiện nay Trà Dơn chưa được bố trí công an chính quy về công tác tại xã. Các địa phương kiến nghị tỉnh xem xét điều chỉnh số lượng, chức danh NHĐKCT thôn theo đúng tinh thần của Nghị định 34 của Chính phủ; nâng mức phụ cấp đối với các chức danh kiêm nhiệm ở xã, thôn; đồng thời xem xét mức bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn...