Kiện toàn chất lượng cải cách hành chính

NHẬT PHONG |

Theo thống kê từ Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư, từ ngày 2.1.2018 đến 22.11.2018, trung tâm này đã giải quyết 64.593/68.620 hồ sơ được tiếp nhận. Chỉ tính riêng trong tuần vừa qua (từ ngày 16 đến 22.11.2018), số lượng hồ sơ đã giải quyết khoảng 1.542/1.631 hồ sơ tiếp nhận. Số hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn chiếm đến 1.477 hồ sơ và khoảng 198 hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến, bao gồm các sở: Công Thương (48), Giao thông vận tải (103), Kế hoạch và đầu tư (23), Tài nguyên và môi trường (24). Tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn đạt 96%. Tần suất giao dịch nhiều nhất thuộc về các cơ quan: Công an tỉnh (445 hồ sơ), Sở Giao thông vận tải (261 hồ sơ), Sở LĐ-TB&XH (305 hồ sơ), Sở Tư pháp (229 hồ sơ), Sở KH&ĐT (92 hồ sơ), Sở Công Thương (142 hồ sơ). Tổng thu lũy kế từ phí và lệ phí tại trung tâm đến ngày 22.11.2018 đạt hơn 10,792 tỷ đồng (riêng trong tuần vừa qua đạt hơn 206 triệu đồng).

Sự vận hành suôn sẻ của Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư chỉ là điểm nhấn cụ thể trên hành trình hướng đến kiện toàn chất lượng cải cách hành chính. Kể từ Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27.4.2016, nhiều chương trình và hoạt động cải cách hành chính đã được thực hiện đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và phục vụ nhân dân. Hiện 19/19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 18/18 huyện, thị xã, thành phố và 213/244 xã, phường, thị trấn đã triển khai thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”. Không chỉ 3 trung tâm hành chính công cấp huyện đã hoạt động, các địa phương còn lại cũng xây dựng phương án thành lập bộ phận tiếp nhận, trả kết quả và thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, môi trường, cấp phép xây dựng quy hoạch, hải quan, thuế, bảo hiểm… Tất cả đều hướng đến việc bảo đảm 3 giảm: giảm hồ sơ, thủ tục; giảm khâu trung gian trong quy trình thực hiện và giảm chi phí cho tổ chức, doanh nghiệp và công dân.

Tiến trình cải cách hành chính còn được thể hiện từ việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3&4, thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Dễ thấy nhất là việc chính quyền đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính khi vận hành hệ thống thông tin điện tử một cửa, kết nối liên thông tới cả 3 cấp chính quyền. Ứng dụng này đã cho phép sự theo dõi, cập nhật, thống kê, tổng hợp thông tin về tình hình, kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của tất cả sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã, hạn chế tối đa trường hợp phải phối hợp qua hồ sơ giấy thông thường. Cải cách hành chính thông thoáng thực sự là chỉ dấu tốt về điều hành của chính quyền, cơ quan quản lý và năng lực thực thi công vụ. Ông Đinh Văn Vũ – Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư cho biết một tổng đài hành chính công tại trung tâm này sẽ chính thức hoạt động từ ngày 1.12.2018, tiếp nhận, giải đáp thông tin thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân kịp thời...

NHẬT PHONG