Ký kết quy chế phối hợp trả hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính

HOÀNG LIÊN |

(QNO) - Sáng 20.9, Bưu điện Quảng Nam và Cục Hải quan Quảng Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực trả hồ sơ kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Lãnh đạo Bưu điện Quảng Nam và Cục Hải quan Quảng Nam ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Lãnh đạo Bưu điện Quảng Nam và Cục Hải quan Quảng Nam ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: HOÀNG LIÊN
 

Giám đốc Bưu điện Quảng Nam - ông Trần Việt Hùng cho biết, hiện mạng lưới của bưu điện đã phủ khắp từ tỉnh xuống cơ sở, xã, phường, thị trấn với cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại, nguồn nhân lực dồi dào. 

Những năm qua, Bưu điện Quảng Nam nói riêng, Bưu điện Việt Nam nói chung luôn hoàn thành nhiệm vụ công ích do nhà nước giao, doanh thu luôn có tốc độ tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng GDP hằng năm. Ngoài những dịch vụ truyền thống, Bưu điện Việt Nam đã hợp tác với nhiều ngành, nhiều cơ quan để phát huy hiệu quả mạng lưới, mang lại doanh thu cho doanh nghiệp, nâng cao thu nhập cho người lao động, nộp ngân sách nhà nước.

Việc ký kết này là nội dung nằm trong chương trình, một phần trong thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tài chính và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (tại thỏa thuận hợp tác số 01/TTHT/2019/BTC-BĐVN) về việc thống nhất hợp tác trong lĩnh vực trả hồ sơ kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Cục Hải quan Quảng Nam sử dụng các dịch vụ của Bưu điện Quảng Nam và Bưu điện Quảng Nam có trách nhiệm tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cho Cục Hải quan qua dịch vụ bưu chính công ích. Quyết định 45 của Thủ tướng Chính phủ được Bưu điện Việt Nam triển khai thực hiện từ năm 2016, việc thực hiện được triển khai theo lộ trình của từng ngành. 

“Trong quá trình hợp tác với Cục Hải quan Quảng Nam, thời gian đầu chắc chắn sẽ không tránh khỏi thiếu sót. Chúng tôi mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp, phản hồi kịp thời và chân thành của các đơn vị, các chi cục trên tinh thần xây dựng, vì mục tiêu, nhiệm vụ phát triển chung của hai ngành” - ông Hùng nói.

TAGS