Ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền cải cách hành chính

DOÃN HOÀNG |

Chiều qua 28.8, tại Sở Nội vụ, lãnh đạo các Sở Nội vụ, Sở TT-TT, Đài Phát thanh - truyền hình Quảng NamBáo Quảng Nam ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2013.

Theo quy chế phối hợp, các cơ quan nói trên có nhiệm vụ xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về CCHC trên sóng phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, cổng thông tin điện tử… Nội dung các chuyên trang, chuyên mục hướng đến mục tiêu thúc đẩy công cuộc CCHC ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, công khai cung cấp đến người dân, các tổ chức, doanh nghiệp dịch vụ hành chính minh bạch, kịp thời; động viên, biểu dương những điển hình hay, sáng tạo trong công tác CCHC. Đồng thời, các phương tiện truyền thông cũng cần phản ảnh những mặt tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC.

DOÃN HOÀNG