Lập tổ kiểm tra xử lý cán bộ công chức vi phạm kỷ luật

P.V |

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Hữu Sáng vừa ký quyết định thành lập Tổ kiểm tra, giám sát  việc thực hiện Chỉ thị 22/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật với 7 thành viên gồm các đại diện của Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh. Tổ công tác sẽ kiểm tra đột xuất dựa theo đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc chấp hành kỷ cương, sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn… Theo ông Nguyễn Hữu Sáng, tùy mức độ vi phạm mà tổ công tác sẽ có nhiều hình thức xử lý từ nhắc nhở, phê bình đến kiến nghị các mức kỷ luật hành chính cao hơn.

Được biết, Sở Nội vụ đã công bố số điện thoại đường dây nóng (0510.3838515, 3833199) để tiếp nhận phản ánh liên quan đến các tổ  chức, cá nhân vi phạm kỷ cương, kỷ luật, văn hóa công sở...

P.V