Lịch tiếp doanh nghiệp định kỳ năm 2020 của lãnh đạo UBND tỉnh

CHÂU NỮ |

(QNO) - Năm 2020, lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp doanh nghiệp (DN) định kỳ vào ngày 5 hằng tháng. Trường hợp trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ hoặc thứ Hai thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

UBND tỉnh vừa thông báo lịch tiếp DN định kỳ hằng tháng năm 2020. Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp DN định kỳ vào ngày 5 hằng tháng (trường hợp trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ hoặc thứ Hai thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo) tại trụ sở Hiệp hội DN Quảng Nam (số 28 đường Trần Phú, TP.Tam Kỳ).

Thành phần tiếp gồm lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và môi trường, Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Hiệp hội DN tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và đầu tư mời các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan dự tiếp DN theo kiến nghị cụ thể của DN. Đồng thời đề nghị các DN gửi phản ánh, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc trên Cổng thông tin hỗ trợ DN tại địa chỉ http://htdn.ipaquangnam.gov.vn hoặc Sở Kế hoạch và đầu tư để giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị chuẩn bị, tham mưu UBND tỉnh xử lý.

Trường hợp thay đổi lịch, địa điểm tiếp doanh nghiệp, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và đầu tư thông báo, đăng tải trên Cổng thông tin hỗ trợ DN và Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và đầu tư; đồng thời niêm yết nội dung tại trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và đầu tư, Hiệp hội DN tỉnh.

Lịch tiếp DN và chủ trì buổi tiếp DN cụ thể như sau:

- Ngày 7.1 (thứ Ba), ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Ngày 5.3 (thứ Năm), ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh.

- Ngày 7.4 (thứ Ba), ông Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Ngày 5.5 (thứ Ba), ông Trần Đình Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Ngày 5.6 (thứ Sáu), ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Ngày 7.7 (thứ Ba), ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh.

- Ngày 5.8 (thứ Tư), ông Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Ngày 8.9 (thứ Ba), ông Trần Đình Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Ngày 6.10 (thứ Ba), ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Ngày 5.11 (thứ Năm), ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh.

- Ngày 8.12 (thứ Ba), ông Trần Đình Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

TAGS