Mang sự hài lòng đến người dân, doanh nghiệp

TÙY PHONG |

Số lượng hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư Quảng Nam ngày càng gia tăng. Theo thống kê, từ ngày 2.11 đến ngày 8.11, trung tâm này đã giải quyết 1.500/1.572 hồ sơ được tiếp nhận. Trong đó chỉ có 24 hồ sơ trễ hạn (đều có lý do và trả lời cụ thể với người giao dịch), còn 1.476 hồ sơ đều được giải quyết trước và đúng hạn. Số lượng hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trực tuyến là 220 hồ sơ, chiếm nhiều nhất là Sở Công Thương (84), Giao thông vận tải (83), Kế hoạch - đầu tư (21), Tài Nguyên & môi trường (25)…

Như vậy, kể từ ngày 2.1.2018 đến ngày 8.11.2018, trung tâm đã xử lý 61.778/65.555 hồ sơ tiếp nhận. Tổng thu lũy kế từ đầu năm đến hiện tại hơn 10,327 tỷ đồng. Qua kết quả theo dõi của Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư, số lượng lớn người dân và doanh nghiệp đã hài lòng về thái độ, thời gian giải quyết thủ tục tại địa chỉ này. Phần lớn thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn, tạo cho người dân và doanh nghiệp niềm tin về chất lượng phục vụ của bộ máy hành chính.

Không thể nghi ngờ về việc xác lập tính hiệu quả của mô hình Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư. Nhưng mức độ công trực tuyến 3 & 4,  quy trình bốn bước hay liên thông hồ sơ, thủ tục hành chính vẫn chưa đạt đến mức tối ưu. Cải cách hành chính luôn là vấn đề thời sự nên Quảng Nam đã liên tục thay đổi, kiện toàn. Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam đã đưa vào quản lý, vận hành, khai thác phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến trong việc xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính. Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư mang thêm trọng trách theo dõi, phát hiện những phát sinh, vướng mắc khi sử dụng phần mềm; theo dõi, giám sát, tổng hợp, đánh giá đội ngũ công, viên chức hàng ngày giải quyết thủ tục hành chính được biệt phái đến trung tâm. Ngoài ra, trung tâm sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu UBND tỉnh đánh giá hiệu năng của phần mềm, yêu cầu đơn vị quản trị, vận hành hệ thống phần mềm chỉnh sửa, bổ sung phân hệ chức năng phù hợp thực tế, bảo đảm phần mềm này hiệu quả và ngày càng ưu việt. Tất cả hướng đến mục đích cuối cùng là tìm kiếm sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp về tinh thần phục vụ của cơ quan công quyền.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, quan điểm nhất quán của Quảng Nam là đổi mới tư duy từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ. Mọi quy chế, kế hoạch và kiểm soát nhằm nâng cao trách nhiệm thực hiện, đơn giản hóa thủ tục hành chính của các cơ quan liên quan, UBND các cấp trong việc góp phần đẩy nhanh giải quyết, bảo đảm thủ tục hành chính được thực hiện song song, đồng bộ, chính xác và đúng quy định pháp luật.

TÙY PHONG