Minh bạch, công khai, công bằng trong thu hồi đất

NHẬT PHONG |

UBND tỉnh đã quyết định ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại địa phương.

Theo quy định này, mọi quy định của UBND tỉnh liên quan đến chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ hoặc văn bản chấp thuận của HĐND tỉnh về danh mục các dự án, công trình được phép thu hồi đất (trừ trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh) phải được công khai. Không chỉ vậy, kế hoạch thực hiện thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, thông báo thu hồi đất của cấp có thẩm quyền, giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và giá bồi thường về tài sản, vật kiến trúc, cây cối hoa màu trên đất khi Nhà nước thu hồi. Quy định về tái định cư (đối với những dự án có tái định cư), gồm: quy hoạch, địa điểm, dự kiến đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, giá thu tiền sử dụng đất tái định cư. Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, gồm: kết quả kiểm kê đất đai, tài sản gắn liền với đất bị thu hồi, kết quả xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, số nhân khẩu, giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất, tổng mức bồi thường hỗ trợ đối với từng người sử dụng đất bị thu hồi. Quyết định thu hồi đất, kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế, thu hồi đất (nếu có), phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư kèm theo phương án chi tiết… đều phải được công bố cho toàn dân được biết.

Quyết định của UBND tỉnh hướng đến dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng và đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền được biết, tham gia ý kiến và giám sát của người dân, bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất. Đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự giám sát của ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh.

Có thể hiểu việc công khai, minh bạch thông tin về đất đai là nhu cầu của dân chúng, nhưng không mấy người dân được biết. Khi quyết định này được công bố, dân chúng hy vọng không chỉ bảo đảm được quyền, lợi ích thiết thực của người dân trong quá trình sử dụng đất mà quyết định này còn là bảo chứng góp phần hạ nhiệt tình trạng khiếu kiện về đất đai, góp phần hạn chế tình trạng nhũng nhiễu của một số cán bộ, công chức liên quan đến quản lý đất đai. Điều này có thể đưa chỉ số thành phần tiếp cận đất đai vốn liên tục sụt giảm trong PCI của Quảng Nam sẽ tăng điểm, thăng hạng cho một vài năm tới khi chỉ có 16% được biết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, 17% doanh nghiệp than phiền thiếu quỹ đất sạch và 76% doanh nghiệp cho rằng gặp nhiều cản trở việc tiếp cận, mở rộng mặt bằng kinh doanh và chỉ 21% số người cho rằng người bị thu hồi đất được bồi thường với giá xấp xỉ giá thị trường.

NHẬT PHONG