Mọi thủ tục hành chính được Tam Kỳ thực hiện tại Trung tâm Hành chính công thành phố

A.SẮC |

TP.Tam Kỳ đã phê duyệt danh mục 2 thủ tục hành chính trên lĩnh vực dân tộc để thực hiện tại Trung tâm Hành chính công thành phố. Như vậy, đến nay 100% thủ tục hành chính đã được Tam Kỳ đưa vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công thành phố theo Quyết định 1257 (26.4.2019) của UBND tỉnh, nâng tổng số thủ tục lên 298. Cạnh đó, thời gian qua thành phố cũng đã triển khai thực hiện phòng họp không giấy tờ, phần mềm giao và nhắc việc qua tin nhắn SMS.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, có 13.560 lượt công dân đến giao dịch tại Trung tâm Hành chính công Tam Kỳ với tổng số hồ sơ tiếp nhận là 12.473. Theo đánh giá của UBND thành phố, dù có nhiều cố gắng, song tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn còn nhiều, tập trung ở một số lĩnh vực như đất đai, cấp phép xây dựng, không thực hiện thư xin lỗi, không phát sinh hồ sơ  dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

TAGS