"Một cửa" ở phường Hòa Hương

MINH SƠN |

Linh hoạt, vui vẻ, thân thiện, hơn 10 năm qua, những cán bộ công chức tại Tổ “một cửa” phường Hòa Hương luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tin liên quan
Tổ “một cửa” phường Hòa Hương được thành lập từ tháng 1.2003, trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn nhưng vẫn phải đủ các ngành như tư pháp, hộ tich, địa chính, quản lý đô thị... Đến tháng 7.2009, được hỗ trợ của thành phố, phường Hòa Hương đầu tư xây mới, đưa vào hoạt động Phòng Tiếp nhận và giao trả hồ sơ, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Việc thống kê, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2009 - 2010 theo Đề án 30 của Chính phủ được xúc tiến ngay và tập trung ở nhiều lĩnh vực.

Đến nay, trang thiết bị đã được đầu tư và nâng cấp, phòng làm việc bố trí hợp lý hơn và đội ngũ cán bộ công chức làm công tác này được tăng cường. Đặc biệt, cán bộ, công chức được điều động làm việc tại bộ phận này đa số là người có kinh nghiệm và thâm niên công tác, am hiểu chính sách, pháp luật, có trình độ chuyên môn về lĩnh vực công việc mình phụ trách. Cán bộ của bộ phận luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc; thái độ phục vụ nhân dân niềm nở, chân thành, lấy mục đích phục vụ nhân dân làm nhiệm vụ hàng đầu. Ngoài ra, cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận này cũng được phân công nhiệm vụ cụ thể nên giải quyết công việc nhanh hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn, khắc phục tình trạng đùn đẩy, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc.

Cơ chế “một cửa liên thông” cũng được củng cố mở rộng và phát huy, làm thay đổi cách thức, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, rút ngắn thời gian nhận và trả hồ sơ. Từ đó, việc giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực địa chính, xây dựng, hộ tịch, chính sách xã hội, người có công, chứng thực hồ sơ hàng ngày có nhiều tiến bộ được nhân dân đồng tình và tin tưởng. Theo thống kê phiếu khảo sát về mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đến giao dịch hành chính, có 85% đồng ý về mức độ phục vụ tốt và hài lòng. Ông Trần Trọng Cao - Tổ phó tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của phường cho biết, từ việc đầu tư trang thiết bị, mặc đồng phục trong giờ làm việc và niêm yết “số điện thoại nóng” của lãnh đạo, đến việc công khai quy trình thủ tục... đã rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ đối với tổ chức, công dân đến giao dịch hành chính.

Qua 10 năm thực hiện cải cách hành chính, ý thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ công chức tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ được nâng lên, thể hiện rõ nét qua công việc và thái độ tiếp xúc, giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân. Bên cạnh đó, các nội dung cải cách hành chính được cán bộ, công chức nắm bắt ngày một đầy đủ hơn, nhận thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân trên cương vị công tác đối với nhiệm vụ cải cách hành chính ở địa phương. “Cải cách hành chính, nhất là thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đã mang lại lợi ích thiết thực, nhận được sự đồng tình và ủng hộ của các tổ chức, nhân dân. Hiệu quả dễ thấy nhất là đã giảm bớt thời gian và công sức của cả hai phía khi tiếp nhận và trả hồ sơ” - ông Lê Hồng Tuyến, Chủ tịch UBND phường Hòa Hương khẳng định.

MINH SƠN