Một mô hình "kiểu mẫu"

TÙY PHONG |

Báo cáo mới nhất của Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư Quảng Nam ghi nhận đã có bước chuyển vượt bậc trong việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính.

Tính từ ngày 28.4.2017 đến 4.5.2017 đã có 618 hồ sơ được tiếp nhận tại trung tâm với 389 hồ sơ được giao xuống bộ phận trả kết quả tập trung. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn là 100%. Từ ngày vận hành thử nghiệm (9.1.2017) và khai trương chính thức vào ngày 26.3.2017, với hơn 70% số lượng bộ thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành đã dần dần chuyển sang thực hiện tại trung tâm và năng lực cán bộ đủ thẩm quyền xử lý công việc, trung tâm đã thực sự trở thành địa chỉ giao dịch về thủ tục hành chính đáng tin cậy. Hình ảnh những cán bộ mẫn cán với nụ cười thân thiện từ 20 sở, ngành trực thuộc tỉnh và 3 cơ quan ngành dọc đã hướng dẫn và xử lý công việc khiến người dân và doanh nghiệp thật sự hài lòng khi đến giao dịch. Kể từ tháng 3.2017, trung tâm này đã tiếp nhận Bưu điện Quảng Nam được thực hiện thu hộ phí, lệ phí, đồng thời giải quyết các thủ tục hành chính của các sở, ngành tại trung tâm. Số người đến giao dịch tại trung tâm này ngày càng gia tăng. Từ ngày 9.1.2017 đến ngày 4.5.2017 đã có 12.063/13.199 hồ sơ tiếp nhận tại trung tâm đã được giải quyết.

Ông Võ Văn Hùng - Giám đốc Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư Quảng Nam cho biết, theo thống kê chưa đầy đủ, đến nay đã có 9 sở, ngành báo cáo đăng ký thêm thủ tục hành chính và cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm, bao gồm Sở Ngoại vụ bổ sung 2 thủ tục hành chính, nâng tổng số 5/6 và cắt giảm 1 thủ tục hành chính (83,33%); Sở Công Thương bổ sung 45 thủ tục hành chính, nâng tổng số 116/130 thủ tục hành chính (90%); Sở KH&CN bổ sung 19, đăng ký cắt giảm thời gian giải quyết 10 thủ tục hành chính; Sở Nội vụ bổ sung thêm 24 và cắt giảm 38 thủ tục hành chính, nâng tổng số 38/57 (66,7%); Ban Quản lý các khu công nghiệp bổ sung 18, nâng tổng số tiếp nhận tại trung tâm 38 (80%), thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết của một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lao động, việc làm và đăng ký cắt giảm thêm 30% thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư; Sở KH&ĐT đang tiếp nhận 71 thủ tục hành chính tại trung tâm (78%), đã cắt giảm 30% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đăng ký kinh doanh từ 3 ngày xuống 2 ngày… Sự vận hành đang hanh thông. Tuy nhiên, để hiệu quả hơn, trung tâm kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành cử cán bộ làm việc tại trung tâm phải ổn định để bảo đảm tính chuyên nghiệp trong việc hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết tốt các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Ngày 9.5.2017, Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư Quảng Nam đã tiếp đón đoàn cán bộ của UBND tỉnh Long An đến tham quan, tìm hiểu về hoạt động của trung tâm. Các đại biểu đã đánh giá cao về sự vận hành hiện tại của trung tâm và cho biết sẽ xúc tiến để thành lập một trung tâm tương tự tại Long An. Có thể khẳng định, hiện tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư Quảng Nam đã trên con đường trở thành một mô hình “kiểu mẫu” cho nhiều địa phương khác tiếp cận và học tập.

TÙY PHONG