Một năm hoạt động Trung tâm hành chính công cấp tỉnh: Hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 97,6%

VĂN HÀO |

Sáng 11.1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị sơ kết một năm thành lập và hoạt động Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư Quảng Nam.

Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số 3257/QĐ-UBND ngày 14.9.2016 của UBND tỉnh trên cơ sở bổ sung chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh. Đối với nhiệm vụ trọng tâm là tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), bắt đầu thực hiện từ ngày 9.1.2017. Đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục 1.310 TTHC các sở, ban ngành giải quyết tại trung tâm. Tính đến ngày 31.12.2017, trung tâm tiếp nhận 51.332 hồ sơ; đã giải quyết 47.327 hồ sơ, trong đó tỷ lệ trước và đúng hạn chiếm 97,6%, trễ hạn 2,4%. Năm 2017, 801 TTHC của 17 đơn vị thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định, tổng thời gian cắt giảm được 6.553 ngày (đạt 27,3%). Hiện có 128 TTHC giải quyết trực tuyến ở các mức độ 3, 4.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, phấn đấu cắt giảm thời gian, thủ tục đạt 30% trở lên trong năm 2018; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để giải quyết hồ sơ theo hướng “4 tại chỗ” (gồm tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả), phấn đấu đến cuối năm 2018 có tổng số 70% TTHC tại trung tâm được giải quyết “4 tại chỗ”... Dịp này, 5 tập thể và 10 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc đưa Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư Quảng Nam đi vào hoạt động hiệu quả trong năm 2017.

VĂN HÀO