Một số đơn vị chưa công khai xin lỗi về hồ sơ giải quyết bị trễ hạn

CHÂU NỮ |

(QNO) - Năm 2018, đoàn kiểm tra thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh thực hiện kiểm tra tại các sở: Tài nguyên và môi trường, LĐ-TB&XH, NN&PTNT, GD-ĐT, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và các địa phương: Núi Thành, Hiệp Đức, Nông Sơn, Nam Trà My, Đại Lộc, Nam Giang, Tây Giang.

Hầu hết các sở, ban ngành, địa phương thực hiện tốt các nội dung kiểm tra về công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC; công bố, công khai giải quyết TTHC; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 về giải quyết TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính…

Tuy nhiên, một số sở, ban ngành được kiểm tra chưa thực hiện việc công khai xin lỗi đối với tổ chức, cá nhân về hồ sơ giải quyết bị trễ hạn.

Báo cáo của UBND tỉnh cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, ở lĩnh vực đất đai (Sở Tài nguyên và môi trường) có 143 hồ sơ trễ hạn trong tổng số 1.260 hồ sơ; lĩnh vực người có công (Sở LĐ-TB&XH) có 123 hồ sơ trễ hạn trong tổng số 4.050 hồ sơ.

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3, 4 còn hạn chế ở một số địa phương miền núi như Nam Giang, Nam Trà My, Tây Giang.

CHÂU NỮ