Mức độ hài lòng của người dân ngày càng tăng

X.PHÚ |

UBND TP.Tam Kỳ cho biết, để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hàng năm thành phố đều ban hành kế hoạch và tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với đội ngũ cán bộ, công chức và chất lượng dịch vụ hành chính công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ thành phố đến xã, phường.

 Kết quả, tỷ lệ hài lòng của người dân ngày càng tăng, năm 2016 là 89%, năm 2017 là 91%, năm 2018 là 86,1% và 6 tháng đầu năm 2019 là 96,9%. Việc tỷ lệ người dân hài lòng ngày càng tăng cho thấy thành phố đã từng bước cải thiện chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính, chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công.

Hiện nay, Trung tâm Hành chính công Tam Kỳ thực hiện đảm bảo quy trình 4 bước, từ tiếp nhận, thẩm định, giải quyết đến trả kết quả trên các lĩnh vực chứng thực (12 thủ tục), đăng ký kinh doanh (25 thủ tục), y tế (2 thủ tục), kinh tế (17 thủ tục) và 22 thủ tục được Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền cho trưởng các cơ quan chuyên môn, gồm tư pháp (3 thủ tục), LĐ-TB&XH (8 thủ tục), văn hóa-thông tin (6 thủ tục)…

TAGS