Năm 2016, cả nước tinh giản biên chế gần 12.000 người

VĂN HÀO |

Chiều 26.12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành nội vụ năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Hữu Sáng chủ trì ở điểm cầu Quảng Nam.

Năm 2016, toàn ngành Nội vụ tiếp tục tập trung triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế, với 11.915 trường hợp được giải quyết tinh giản. Ngoài ra, đã hoàn thành việc thẩm định và phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các bộ ngành trung ương. Đầu năm 2016, ngành nội vụ đã ban hành kế hoạch thi nâng ngạch công chức 2016; hướng dẫn việc tổ chức thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp 2016. Công tác cải cách hành chính tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả lĩnh vực. Ngành Nội vụ cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2017 giảm 1,5% so với 2016.

VĂN HÀO