Năm 2018, 98% hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Chiều 5.1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi gặp mặt định kỳ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh.

Quang cảnh buổi gặp mặt cán bộ, công chức viên, chức Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh chiều 5.1. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh buổi gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh. Ảnh: N.Đ

Theo thông tin tại buổi gặp mặt, đến cuối năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định công bố lại toàn bộ thủ tục hành chính (TTHC) của 18 sở, ban ngành là 1.583 TTHC và 82 TTHC của 3 cơ quan trung ương đóng trên địa bàn. Như vậy, tổng cộng có 1.665 TTHC được tiếp nhận, giải quyết tại trung tâm.

Theo đánh giá, 100% các TTHC đưa vào thực hiện tại trung tâm được xây dựng quy trình giải quyết đảm bảo rõ trách nhiệm, thẩm quyền, rõ người, rõ việc, rõ thời gian giải quyết và được kịp thời cập nhật, niêm yết, công khai, minh bạch tại trung tâm và trên cổng dịch vụ công tỉnh.

Cùng với đó, việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ cơ bản thực hiện đúng quy chế. Hầu hết cán bộ tiếp nhận hồ sơ đều hướng dẫn rõ ràng, cụ thể, tạo sự yên tâm cho người dân và doanh nghiệp đến nộp hồ sơ.

Trong năm 2018, Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh đã tiếp nhận 76.429 hồ sơ và giải quyết 72.194 hồ sơ; trong đó trước hạn và đúng hạn 70.802 hồ sơ (98%), trễ hạn 1.377 hồ sơ (2%). Có 6.892 hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trực tuyến. Hầu hết các hồ sơ trễ hạn đều có nguyên nhân cụ thể và được thông báo trực tiếp đến người nộp biết, hẹn thời gian trả kết quả. Tất cả hồ sơ chậm trả kết quả mà nguyên nhân chủ quan của cơ quan nhà nước đều được các cơ quan xin lỗi.

Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh. Hoạt động của trung tâm từng bước đi vào chuyên nghiệp góp phần nâng cao chất lượng phục vụ thực thi công vụ, tạo được không gian gần gũi, thân thiện, văn minh, lịch sự để người dân và doanh nghiệp đến giao dịch, giải quyết TTHC.

Đồng thời, khẳng định hiệu quả, tăng tính minh bạch, thay đổi phương thức làm việc của của cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh, tạo sự chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước tỉnh với tổ chức, cá nhân. Tăng hiệu quả làm việc trong quá trình thực hiện, công khai minh bạch TTHC, giảm phiền hà, chi phí, thời gian, công sức cho tổ chức, cá nhân.

Chỉ ra các mặt còn hạn chế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu trong năm 2019 đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại trung tâm cần nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp, tận tụy hướng dẫn cụ thể, rõ ràng về quy trình giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Các đơn vị liên quan cần triển khai thực hiện nghiêm việc giải quyết TTHC theo quy trình 4 bước; tăng cường phân cấp, ủy quyền giải quyết trung tâm; phấn đấu giảm hơn nữa tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn...  

NGUYÊN ĐOAN