Năm 2018, Đại Lộc tiếp nhận và giải quyết trên 39.000 hồ sơ, thủ tục hành chính

B.LIỄU - TR.NHAN |

(QNO) - UBND huyện Đại Lộc vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính (CCHC), công bố kết quả đánh giá, xếp hạng chỉ số CCHC năm 2018 đối với UBND các xã/ thị trấn và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, công tác CCHC của huyện Đại Lộc có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả khả quan, nhất là nhận thức của nhân dân và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc huyện được nâng cao.

Trong năm, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các phòng ban chuyên môn thuộc huyện và UBND các xã/ thị trấn đã tiếp nhận và giải quyết trên 39.000 hồ sơ. Cơ chế “một cửa” được thực hiện nghiêm túc cùng với cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ đã rút nhắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, đơn vị, doanh nghiệp. Năm 2018, Đại Lộc có 12 xã xếp hạng tốt, 5 xã xếp hạng khá về chỉ số CCHC cấp xã. UBND huyện đã khen thưởng 6 tập thể và 6 cá nhân có thành tích tốt trong công tác CCHC năm 2018.