Năm 2018 tinh giản 461 biên chế

NGUYÊN ĐOAN |

Ngày 22.1, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành nội vụ năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu đến dự.

Năm 2018, nhiệm vụ đặt ra cho ngành nội vụ tương đối nặng nề, nhiều chủ trương, chính sách mới có tác động sâu rộng đến tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở. Với quyết tâm chính trị cao, toàn ngành đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và ngành đề ra từ đầu năm, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Sở Nội vụ cho biết, năm qua toàn tỉnh đã thực hiện tinh giản 461 biên chế, nâng tổng số biên chế tinh giản qua 4 năm (2015 - 2018) là 1.902 trường hợp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của ngành nội vụ trong việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác cán bộ; đồng thời cho rằng những vấn đề còn tồn tại cũng chính là nhiệm vụ trọng tâm mà ngành cần tiếp tục khắc phục và chú trọng thực hiện tốt trong năm 2019. Trong đó, ngành nội vụ cần hết sức quan tâm làm tốt công tác tham mưu, triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm của một số đơn vị sự nghiệp công lập (ngành giáo dục, y tế) - được coi là nợ cần phải giải quyết sớm, nhất là khi có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện bố trí các chức danh ở thôn; tổ chức hiệu quả các kỳ thi tuyển công chức, viên chức trên địa bàn... Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng vừa giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân gắn với giải quyết tốt mối quan hệ hành chính giữa các cấp nhằm tạo sự chuyển động mạnh mẽ trong thay đổi tư duy nền hành chính từ quản lý sang phục vụ nhân dân...

NGUYÊN ĐOAN