Năm 2019 sẽ giảm 3.209 biên chế viên chức so với năm 2018

NGUYÊN ĐOAN |

Sáng 20.11, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng chủ trì cuộc làm việc giữa Thường trực HĐND tỉnh và Sở Nội vụ để góp ý các dự thảo kế hoạch, đề án, dự thảo nghị quyết chuẩn bị trình tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh sắp tới.

Đối với dự thảo đề án hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở thôn thôi giữ chức danh do việc sắp xếp, tổ chức lại thôn/khối phố trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ cho biết, tổng số đối tượng dôi dư cần quan tâm giải quyết hỗ trợ là 4.872 người. Theo đó, sở đề xuất hỗ trợ một lần cho các trường hợp này với mức 5 triệu đồng/người. Như vậy, tổng kinh phí dự kiến thực hiện của đề án gần 24,4 tỷ đồng. Về kế hoạch biên chế, công chức, biên chế viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2019, Sở Nội vụ cho biết, theo lộ trình giao biên chế giai đoạn 2018 - 2021 quy định tại Nghị định số 17 ngày 19.7.2018 của HĐND tỉnh, năm 2019 giao cho các đơn vị, địa phương 3.197 biên chế công chức, giảm 147 biên chế so với năm 2018; giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương 30.619 biên chế viên chức, giảm 3.209 biên chế so với năm 2018 (tương đương 9,5% so với số Bộ Nội vụ thẩm định năm 2015). Qua phân tích nhu cầu thực tiễn, Sở Nội vụ đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định giữ nguyên biên chế viên chức sự nghiệp GD-ĐT đã giao năm 2018 đối với UBND cấp huyện và Sở GD-ĐT (22.754 biên chế).

Thống nhất với ý kiến góp ý các Ban của HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng yêu cầu Sở Nội vụ tiếp thu, nghiên cứu hoàn chỉnh các nội dung dự thảo đề án, báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến thống nhất. Trong đó lưu ý, phải có giải trình, phân tích kỹ lưỡng, thấu tình đạt lý, thuyết phục đối với việc tổ chức sáp nhập, thành lập thôn mới trên địa bàn, cũng như tính toán mức hỗ trợ cho các chức danh ở thôn bị dôi dư đảm bảo hài hòa. Đồng thời cần kiểm soát chặt chẽ, rà soát việc đặt tên thôn mới, hạn chế thấp nhấp việc dùng số đặt tên thôn sau khi sắp xếp, sáp nhập; không để nảy sinh vấn đề phức tạp; dự thảo nghị quyết về thành lập, đổi tên thôn trên địa bàn tỉnh phải ghi rõ số lượng cán bộ, chức danh, mức hỗ trợ hàng năm, nguồn ngân sách hỗ trợ. Liên quan đến dự thảo kế hoạch biên chế công chức, viên chức năm 2019, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng đề nghị Sở Nội vụ rà soát đội ngũ giáo viên hiện nay, từ đó có phương án tính toán khả thi, hết sức ưu tiên cho biên chế giáo viên miền núi, không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp, ảnh hưởng đến việc dạy và học...

NGUYÊN ĐOAN