Nam Giang tuyển 71 viên chức cho các đơn vị sự nghiệp

VĂN THỦY |

Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp huyện Nam Giang vừa tổ chức khai mạc kỳ thi sát hạch thí sinh dự tuyển viên chức. Tham dự đợt xét tuyển có 167 thí sinh dự tuyển để lựa chọn 71 chỉ tiêu cần tuyển dụng tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng, Trạm Khuyến nông - khuyến lâm và Đài Truyền thanh - truyền hình huyện. Các thí sinh dự tuyển theo nguyên tắc cạnh tranh từng vị trí việc làm cần tuyển. Kết quả xét tuyển được tính bằng tổng điểm thi vấn đáp và thực hành. Kỳ xét tuyền được tổ chức từ ngày 21 đến 26.12.

VĂN THỦY