Nâng cao chất lượng cán bộ

VĂN HÀO - TRƯỜNG ĐỒNG |

Quảng Nam đã, đang và sẽ cương quyết, mạnh tay với những tồn tại cố hữu của đội ngũ cán bộ trong cơ quan hành chính nhà nước.

Lãnh đạo tỉnh gặp mặt cán bộ được điều động về công tác tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh. Ảnh: VĂN HÀO
Lãnh đạo tỉnh gặp mặt cán bộ được điều động về công tác tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh. Ảnh: VĂN HÀO

Thuận lợi, nhưng chưa hết khó

Những năm qua, Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12.10.2012 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị đã phát huy hiệu quả ở nhiều nơi. Qua đó, chấn chỉnh tình trạng “cắt xén” giờ hành chính cũng như việc cán bộ, công chức, viên chức uống bia rượu vào buổi trưa. Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5.9.2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh cũng vừa ban hành Chỉ thị số 26/CT-UBND về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước. Trước đó, các Nghị quyết 03, 04 của Tỉnh ủy (khóa XXI) về đẩy mạnh cải cách hành chính, công tác cán bộ đã cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo tỉnh nhằm chỉnh đốn tác phong làm việc, cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy. Hay như quyết định thành lập Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh (dự kiến tháng 1.2017 đi vào hoạt động), thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, đã cho thấy Quảng Nam đang cương quyết, mạnh tay với những tồn tại cố hữu về đội ngũ cán bộ trong cơ quan hành chính nhà nước.

Bắt đầu từ năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có chủ trương tổ chức tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức thông qua hình thức thi tuyển thay cho xét tuyển với mục đích tuyển chọn được người tài “vừa hồng vừa chuyên”, đồng thời tạo tính khách quan, công bằng. Trên tinh thần giảm 2 người thì được tuyển 1 người, kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2016 diễn ra từ ngày mai 29.11 là một bước hiện thực hóa chủ trương trên.

Tuy nhiên, khâu vướng nhất trong hành trình nâng cao chất lượng cán bộ là tinh giản biên chế. Theo đánh giá từ các cơ quan liên quan, số lượng biên chế mà cơ quan, đơn vị của tỉnh xác định tinh giản từ năm 2015 đến năm 2021 chủ yếu là nghỉ hưu đúng tuổi, tự nguyện nghỉ trước tuổi, trong khi lại thiếu giải pháp tích cực để tinh giản biên chế đối với những trường hợp có trình độ, năng lực yếu. Hầu hết trường hợp tinh giản biên chế thuộc cơ quan nhà nước chủ yếu tập trung ở ngành giáo dục, y tế; các cơ quan còn lại số lượng cán bộ, công chức, viên chức được đề nghị tinh giản biên chế còn rất thấp, chưa đảm bảo lộ trình tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Nghị định 108 của Chính phủ. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng, chế độ chính sách hỗ trợ theo Nghị định 108 của Chính phủ còn thấp, có mặt chưa hợp lý, nhất là quy định về khu vực, độ tuổi nghỉ hưu. Cụ thể, nhiều cán bộ nằm trong độ tuổi trên 53 đến dưới 55 đối với nam, trên 48 đến dưới 50 tuổi đối với nữ, công tác hơn 15 năm ở miền núi hưởng hệ số khu vực 0,7 trở lên, có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi, nhưng do chính sách chưa hợp lý nên không nghỉ. Bởi, theo quy định tại khoản 3 điều 8, Nghị định 108 của Chính phủ, họ không được hưởng trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi và không được hưởng trợ cấp 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Trong khi đó, khoản 2, điều 8, Nghị định 108, quy định cán bộ đủ 55 đến 58 tuổi đối với nam, đủ 50 đến 53 tuổi đối với nữ được hưởng các khoản trợ cấp trên. Mặt khác, từ năm công tác thứ 21 trở đi mới được hưởng ½ tháng lương có đóng bảo hiểm xã hội, cho nên ai cũng chờ đủ tuổi để được hưởng chính sách.

Quyết liệt thực hiện

Tại hội nghị Tỉnh ủy lần thứ năm diễn ra hồi tháng 9.2016, Tỉnh ủy khóa XXI quyết tâm kiên trì thực hiện chủ trương tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng; bảo đảm không tăng tổng biên chế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đặc biệt, thực hiện giao chỉ tiêu tinh giản biên chế hàng năm đến từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Ngay cả khi thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới, các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng phải tự cân đối, điều chỉnh trong tổng số biên chế được giao. Ở các đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu, Tỉnh ủy khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nhằm thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước bằng nguồn thu sự nghiệp. Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, huyện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng thu gọn đầu mối; thực hiện thí điểm hợp nhất một số cơ quan đảng và nhà nước tương đồng về chức năng, nhiệm vụ. Ngay cả trình độ, năng lực của công chức, viên chức cũng phải rà soát để có kế hoạch sắp xếp, bố trí, sử dụng phù hợp với vị trí việc làm. Đặc biệt, phải kiên quyết tinh giản biên chế đối với những cán bộ công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu công việc, không đạt tiêu chuẩn quy định…

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho rằng, các chủ trương đưa ra quyết liệt nhưng để giải bài toán kiểu “con sâu làm rầu nồi canh” thì cần có những giải pháp đồng bộ trong thời gian đến. Và để tránh nguy ngơ “phình” bộ máy, việc xây dựng đề án vị trí việc làm là nhiệm vụ cấp thiết hiện nay. Qua đó mới định vị được số biên chế của từng cơ quan, đơn vị. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đang có kế hoạch tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập ban chỉ đạo về tinh giản biên chế, xắp sếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. “Sau khi có ban chỉ đạo, sẽ tiến hành tập huấn, hướng dẫn cho cấp dưới. Phấn đấu trong quý I năm 2017, Tỉnh ủy hoàn thành đề án tinh giản biên chế trình Trung ương. Đây là biện pháp, căn cứ để công tác tinh giản biên chế được tốt hơn. Ngoài ra, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ phối hợp với các cấp ngành, đặc biệt là Ban cán sự Đảng của UBND tỉnh rà soát, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu sắp xếp lại bộ máy của Đảng, Mặt trận, đoàn thể, chính quyền, kể cả các tổ chức hội. Tôi vẫn biết đây là việc khó bởi tác động đến nhiều người, đối tượng, tổ chức, song không thể không làm” - ông Dũng nói.

VĂN HÀO - TRƯỜNG ĐỒNG