Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

XUÂN PHÚ |

Coi công tác cán bộ là khâu đột phá cho sự phát triển của địa phương trong thời gian tới, TP.Tam Kỳ sẽ tiếp tục ban hành nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ từ thành phố đến cơ sở.

Giải thưởng Phan Châu Trinh đã góp phần nâng cao chất  lượng cán bộ cho thành phố.  Ảnh: X.P
Giải thưởng Phan Châu Trinh đã góp phần nâng cao chất lượng cán bộ cho thành phố. Ảnh: X.P

Đạt chuẩn

Trong những năm qua, Thành ủy, HĐND, UBND TP.Tam Kỳ đã có nhiều chủ trương, giải pháp và cơ chế chính sách nhằm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (gọi tắt là đội ngũ cán bộ) từ thành phố đến xã, phường. Bên cạnh thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ như tuyển dụng, bố trí, sử dụng đúng năng lực chuyên môn của từng người, thành phố còn triển khai quy hoạch, bổ nhiệm cũng như xây dựng nhiều chính sách đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho cán bộ học tập, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Nhờ đó, đến nay Tam Kỳ đã có được đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực hoạt động thực tiễn cao, tinh thần làm việc trách nhiệm hiệu quả, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.

Theo báo cáo của UBND TP.Tam Kỳ, trong số 141 cán bộ, công chức khối nhà nước, tỷ lệ người có trình độ đại học chiếm hơn 72%, thạc sĩ 4,2% và hơn 26% người đã được đào tạo trình độ cao cấp, cử nhân chính trị. Ở khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể, gần 80% cán bộ  có trình độ đại học, 59% được đào tạo cao cấp, cử nhân chính trị. Nếu tính từ cấp phó trưởng phòng và tương đương trở lên, trong số 89 cán bộ thì 7 người có trình độ thạc sĩ, 75 người trình độ đại học và phần lớn đã được đào tạo qua các lớp cao cấp, cử nhân chính trị. Chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã, phường cũng từng bước được nâng cao, đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ. Trong số 214 cán bộ, công chức cấp xã, phường, số người đạt 2 - 3 chuẩn chiếm gần 90%. Riêng đội ngũ cán bộ chủ chốt gồm các chức danh bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND, tất cả 88 người đều có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên.

Có thể nói, hiện nay TP.Tam Kỳ đang có được đội ngũ cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, đã tạo ra được sự nhận thức tốt trong đội ngũ về tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Lãnh đạo các phòng ban, đơn vị từ thành phố đến cơ sở và từng cán bộ, công chức đều có thái độ làm việc với phương châm “Kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm”. Trong chỉ đạo, điều hành hằng năm, Thành ủy, UBND thành phố cũng luôn dành nhiều sự quan tâm về vấn đề đội ngũ cán bộ, từ chất lượng chuyên môn nghiệp vụ đến tinh thần, thái độ làm việc, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu tại các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao chất  lượng công việc.

Đột phá

Dù đạt được nhiều kết quả nhưng theo ông Nguyễn Văn Lúa, Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ, đội ngũ cán bộ của thành phố vẫn còn nhiều hạn chế về kỹ năng nghiệp vụ, thiếu chủ động sáng tạo khi thực thi nhiệm vụ, chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới. Vì vậy, thành phố xác định thời gian tới công tác cán bộ là khâu đột phá cho sự phát triển. Trong đó cần tập trung đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ và tạo ra sự chuyển biến toàn diện trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo về chất  lượng. Với quyết tâm đó, tại kỳ họp thứ 5 năm 2012, HĐND TP.Tam Kỳ đã ban hành Nghị quyết 02 về nâng cao chất lượng và hiệu quả của đội ngũ cán bộ thành phố giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020.

Với mục tiêu tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ, thành phố đặt ra chỉ tiêu đến năm 2015, 100% cán bộ cấp thành phố phải trải qua lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, 8% có trình độ sau đại học (trong đó 2 - 3 người được đào tạo ở nước ngoài). Đối với các chức danh phó trưởng phòng và tương đương trở lên, 100% có trình độ đại học chuyên môn, 100% với trưởng phòng và  80% với phó trưởng phòng có trình độ cao cấp, cử nhân chính trị. Riêng đối với cán bộ trẻ dưới 35 tuổi được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý từ trưởng phòng và tương đương trở lên phải tốt nghiệp đại học chính quy và cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung. Đội ngũ cán bộ cấp xã, phường cũng cần tiếp tục được bồi dưỡng, nâng cao cả năng lực chuyên môn lẫn chính trị để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Cụ thể, 100% cán bộ của 11 chức danh bầu cử có trình độ trung cấp chuyên môn và chính trị, trong đó 80% trở lên có trình độ đại học chuyên môn. Riêng các chức danh bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND xã, phường yêu cầu phải 100% có trình độ chuyên môn đại học và 40% cao cấp, cử nhân lý luận chính trị.

Hiện thành phố đưa ra nhiều giải pháp trong công tác tuyển dụng và thu hút để hiện thực hóa các mục tiêu này. Theo đó, việc tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ phải đảm bảo phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, đúng cơ cấu chức danh công chức, vị trí việc làm, đúng chuyên môn, chuyên ngành đào tạo. Cụ thể, đối với các cơ quan, ban, ngành cấp thành phố, người được tuyển dụng phải có trình độ đại học. Trong đó, ưu tiên cho người có trình độ sau đại học và người tốt nghiệp đại học chính quy công lập loại khá, giỏi phù hợp với chuyên môn, chuyên ngành cần tuyển. Ở cấp xã, phường yêu cầu tuyển dụng công chức phải có trình độ đại học, trung cấp với các công việc hoạt động không chuyên trách. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa và nâng cao chất lượng cán bộ sẽ tập trung đẩy mạnh trong thời gian tới. Đáng chú ý là mục tiêu mỗi năm cử ít nhất 2 cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đi đào tạo sau đại học, 2 - 3 cán bộ trẻ được quy hoạch dự nguồn đi đào tạo sau đại học và ngoại ngữ.

XUÂN PHÚ