Nâng cao năng lực thực thi công vụ

NHẬT PHONG |

Kế hoạch rà soát, phân cấp, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư đã có những bước tiến đáng kể. Theo Văn phòng UBND tỉnh, đến cuối tháng 7.2018, UBND tỉnh đã phê duyệt tổng cộng 1.258 thủ tục hành chính của 18 sở, ban, ngành đưa vào trung tâm này giải quyết, đạt 100% (chỉ còn lại 64 thủ tục hành chính đã công bố nhưng không đưa vào trung tâm vì tính đặc thù).

Hiện chỉ còn 2 sở (NN&PTNT, GD-ĐT) không đăng ký thực hiện quy trình 4 bước tại trung tâm hành chính công. Số sở, ngành còn lại đã phê duyệt thực hiện theo quy trình 4 bước, cao nhất thuộc Sở Xây dựng (100%), Sở LĐ-TB&XH (80%), Sở Công Thương (66%), thấp nhất là Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (19%), Sở Nội vụ (21%). Khá nhiều thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh phân cấp cho sở, ban, ngành giải quyết. Trung tâm cũng đã bố trí các phòng làm việc để lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành đến giải quyết thủ tục hành chính tại chỗ, thậm chí bố trí cả địa điểm bán hồ sơ mời thầu… Tất cả đã sẵn sàng cho việc thực hiện quy trình 4 bước. Tuy nhiên, tiến trình này vẫn đang diễn ra chậm chạp. Cụ thể, UBND tỉnh đã thống nhất khắc con dấu thứ hai để thực hiện quy trình 4 bước tại trung tâm, nhưng cho đến cuối tháng 7.2018, chưa có đơn vị nào báo cáo khắc xong con dấu thứ 2 để chính thức thực thi công vụ.

Văn phòng UBND tỉnh kiến nghị các sở, ban, ngành tiếp tục rà soát, đăng ký thực hiện đến trước ngày 31.12.2018 tối thiểu 70% tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các sở, ngành phải được tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại trung tâm này, thực hiện việc ủy quyền cho cấp trưởng, phó phòng đến làm việc tại trung tâm để giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình 4 bước. Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư cùng Sở TT&TT giám sát việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm, nhất là các thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 & 4. Những phát hiện về khó khăn, vướng mắc sẽ phải báo cáo nhanh cho UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo giải quyết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho rằng trung tâm đã trở thành mô hình đột phá cải cách hành chính của Quảng Nam, song sự phối hợp, vào cuộc của các sở, ngành trên thực tế vẫn chưa hiệu quả. Quy trình 4 bước vẫn chưa hoàn hảo. Một trong những vấn đề cần được nhanh chóng giải quyết là rà soát toàn bộ và công bố thủ tục hành chính 3 cấp vào quý III.2018, thực hiện nghiêm Nghị định 61 về việc những hồ sơ trễ hạn thì phải có thư xin lỗi. Thực tế, cho dù chỉ có 2% hồ sơ trễ hạn, nhưng phần nhiều hồ sơ trễ hạn không được trả lời dù quy chế đã được quy định. Không thể để tình trạng trễ mà không có thư xin lỗi.

NHẬT PHONG